Predsednica Razvojnega sveta zasavske regije Staša Baloh Plahutnik za prihodnji četrtek, 5. marca, vabi na podpis aneksa k Dogovoru za razvoj zasavske regije.

Zasavski regiji bo na podlagi aneksa namenjenih 19,2 milijona evrov kohezijskih sredstev in sredstev iz proračuna Republike Slovenije. S tem denarjem bodo podprli devet zasavskih projektov.

Občina Hrastnik bo nosilka naslednji projektov: Obrtno industrijska cona Hrastnik, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Hrastnik, Cesta G2-108 Hrastnik – Zidani Most.

Občina Trbovlje bo nosilka projektov: Infrastrukturna posodobitev obrtno industrijske cone Nasipi, Zasavski podjetniški inkubator, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Trbovlje, Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Občina Zagorje pa bo nosilka naslednjih projektov: Ekonomsko – poslovna cona Zagorje, Kolesarska steza Zagorje – Orehovica.

Savus

Foto: arhiv Savus