V zagorskem VDC so 14. maja organizirali okroglo mizo z naslovom Vztrajno do ciljev z inovativnostjo in nasmehom. Okrogle mize se je udeležilo 59 posameznikov, med katerimi so bili tudi župani zasavskih občin, ravnatelji in ravnateljice vzgojno izobraževalnih zavodov v Zasavju in direktorji organizacij, ki lahko na različne načine prispevajo k večji vključitvi oseb s posebnimi potrebami.

Zbrani so na okrogli mizi iskali odgovore na vprašanja, kako posamezne organizacije prispevajo k večji vključenosti oseb s posebnimi potrebami in starejših, kje so pri vključevanju glavne težave, kateri so evropski projekti, ki trenutno potekajo v sodelujočih organizacijah v povezavi z ranljivimi skupinami in kako organizacije motivirajo zaposlene, da so kreativni, inovativni in delujejo izven okvirjev.

Razprava je med drugim tekla tudi o trenutnem stanju vključevanja oseb s posebnimi potrebami v družbi. »Super, da je bilo izpostavljeno pozitivno. A v resnici ni vse tako idealno,« je povedala direktorica zagorskega VDC Špela Režun. Prostora za izboljšanje je na tem področju še veliko, so sklenili zbrani, kot pravi inkluzivni dogodek pa so izpostavili prireditev Beseda, ples, glasba, ki jo skupaj organizirajo GŠ Trbovlje, Knjižnica Trbovlje in VDC Zagorje. »Zelo pomembna je pravočasna in prava strokovna podpora v otroštvu in inkluzija, da osebe s posebnimi potrebami odrastejo v čim bolj samostojne ljudi, ki so se zmožni vključevati v družbo,« so povedali. Govorili so tudi o koristnosti EU projektov – poslanec Primož Siter je povedal, da bi morali biti EU projekti »jagoda na torti«, medtem, ko bi za osnovno dejavnost javnih zavodov morala poskrbeti sistemsko država.

Na okrogli mizi so si zastavili štiri večje cilje: Vsaka zasavska organizacija bo v letu dni organizirala vsaj eno aktivnost za večjo vključenost oseb s posebnimi potrebami v lokalno okolje. Do leta 2020 želijo vzpostaviti strokovni center za svetovanje, podporo in pomoč osebam s posebnimi potrebami in njihovim bližnjim ter center za avtizem in mobilne službe za otroke in odrasle, ki morajo vključevati tako specialen pedagoški kot tudi zdravstveni kader. Ustanovili bodo tudi skupino zaposlenih v javnem sektorju, ki se bo redno srečevala in s tem krepila povezovanje sodelujočih organizacij ter dajala in konkretizirala ideje tudi za EU projekte za bolj vključujoče pod vodstvom trenerke razmišljanja Nastje Mulej. Do leta 2021 želijo v Zasavju poskrbeti za sistem oskrbovanih stanovanj.

Savus

Foto: arhiv VDC Zagorje