Promet na cesti od odcepa za Loke do začetka Kisovca je trenutno delno oviran. Direkcija RS za infrastrukturo z izvajalcem del – podjetje CGP – izvaja preplastitev vozišča. Večjih zastojev ne pričakujemo. Dela bodo končana danes ali najkasneje do petka, 17. maja 2019.

Foto: Damir Kozolič