V teh dneh objavljamo, kaj je novega v zasavskih osnovnih in srednjih šolah. Tokrat je na vrsti Vrtec Zagorje ob Savi. Odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala  ravnateljica Vrtca Zagorje ob Savi Darja Rakovič.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v vaših prostorih? Katera, kakšna je vrednost?

V poletnih mesecih je bilo v enotah Vrtca Zagorje ob Savi zanimivo tako zaradi otrok in poletnih oblik dela z njimi kot vzdrževalnih del, s katerimi so izboljšani prostorski pogoji.

V enotah Center, Smrkci, Ciciban in Kekec so bila opravljena manjša popravila zunanjih igral za otroke, v enoti Center prepleskani nekateri večnamenski prostori, zamenjana talna keramika na hodniku in v sanitarijah za odrasle ter prebarvana notranja vrata in odpravljene posledice toče na zunanjem stavbnem pohištvu. V enoti Kekec so bile v nekaterih prostorih odpravljene številne posledice obilnih padavin.

V enoti Maja je stekla sanacija dela dotrajane vodovodne napeljave.

Skupni stroški že opravljenih del in odprave posledic vdora meteornih vod v prostore vrtca ter odprave posledic toče so 30.000 evrov.

Koliko učencev v letošnjem vrtčevskem letu obiskuje vaše vrtce in v koliko oddelkih in katerih vrtcih?

Trenutno je v vrtec vključenih 687 otrok, 13 mest za otroke drugega starostnega obdobja imamo (zaradi izpisa otrok novincev pred vstopom) še prostih. Skupaj naj bi zagorski vrtec letos obiskovalo kar 700 otrok.

Vrtec Zagorje ob Savi tudi v letošnjem letu deluje v petih enotah (Maja, Center, Smrkci, Ciciban in Kekec), na osmih lokacijah (5 oddelkov vrtca deluje v podružničnih šolah; eden v PŠ Čemšenik, po dva v PŠ Kisovec in PŠ Mlinše), skupaj v 37 oddelkih. Od tega je 14 oddelkov prvega starostnega obdobja, 4 oddelki so kombinirani in 19 oddelkov drugega starostnega obdobja. Trije oddelki prvega starostnega obdobja bodo do konca oktobra oziroma novembra zaradi kasnejših vstopov novincev polovični.

Koliko od teh je novih v vrtcu?

V naš vrtec je v vrtčevskem letu 2022/23 vključenih 170 novincev. Nekateri med njimi bodo začeli vrtec obiskovati med letom (ko dopolnijo 11 mesecev oziroma, ko se staršem izteče pravica do starševskega dopusta).

Kako ste se pripravili na novo vrtčevsko leto? Kako so stekli prvi dnevi in dejavnosti v vrtcu?

Tako kot vsako leto smo se tudi tokrat na novo vrtčevsko leto pripravljali od aprila naprej. Priprave so bile intenzivnejše junija in v drugi polovici avgusta. Zavedamo se, da bolj kot je temeljita priprava, manj je možnosti, da gre kaj drugače, kot si želimo, predvsem pa, kot smo dolžni zagotoviti v vrtec vključenim otrokom in njihovim staršem.

Imate v letošnjem vrtčevskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s vrtcem (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

V sredo 14. septembra smo na igrišču Enote Center obeležili 50-letnico tega vrtca. Osmega oktobra bomo v Evroparku v soorganizaciji z Društvom prijateljev mladine in Občino Zagorje ob Savi za družine z otroki pripravili prijeten dogodek ob tednu otroka.

Tudi v letošnjem vrtčevskem letu bomo sodelovali s številnimi organizacijami, društvi in posamezniki v lokalnem okolju (v lanskem letu smo jih našteli preko 60), ker je s tem zanimivejši vrtčevski vsakdan, predvsem pa smo za nova spoznanja in prijetne in izpolnjujoče občutke »bogatejši« vsi deležniki.

Ste se v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

Vključili se bomo v program Šole za ravnatelje Mreže učečih se šol in vrtcev, na nivoju vrtca se bomo posvetili prednostni nalogi s področja glasbe in vsebinam s področja trajnostnega razvoja ter nadaljevali z vključenostjo v projekte, ki pomenijo dodano vrednost za otroke.

V načrtu imamo tudi »potujočo kuhinjo« za otroke, kuharske delavnice za starše in zaposlene ter poglobljeno delo svetovalne službe v vseh oddelkih vrtca.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Želimo si čimprejšnjega dokončanja prostorov v enoti Smrkci. Z njimi bi pridobili 3 dodatne igralnice s sanitarijami za otroke, telovadnico, senzorno sobo, prostor za organizatorko prehrane in vodjo zdravstveno higienskega režima ter nekaj večnamenskih prostorov.

Veselimo se tudi nove enote v Kisovcu. Pogovori so na pobudo župana Matjaža Švagana in predstavnikov ustanoviteljice Občine Zagorje ob Savi v teku.

Kako je s kadrom. Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu, ste zaposlovali na novo, je dovolj kadrovskega potenciala?

V vrtcu nas je trenutno zaposlenih 124. V jesenskih mesecih bo število višje, ker bodo vsi oddelki otrok polni in s tem višji tudi kadrovski normativ.

Na novo nismo zaposlovali, ker se je s starševskega dopusta vrnilo večje število zaposlenih sodelavk. Kadrovskega potenciala, sodeč po izkušnjah v lanskem letu, je dovolj, kar nas veseli, saj odstotek vključenih otrok v naš vrtec iz leta v leto narašča.

Savus

Foto: Vrtec Zagorje ob Savi


 

Prejšnji članekDanes dogaja
Naslednji članekNagrajene štiri inovacije iz Zasavja