V ponedeljek, 13. februarja, so na novinarski konferenci ob ponovnem odprtju Vrtca Hrastnik, enote Sonček, predstavili energetsko sanacijo enote. O njej sta spregovorila župan občine Hrastnik Marko Funkl in ravnateljica Vrtca Hrastnik Mojca Perić.

Energetska sanacija objekta je vključevala sanacijo strehe, izolacijo ovoja stavbe, menjavo oken in vrat, zamenjavo stavbnega pohištva, sanacijo vkopanih kletnih zidov, vgradnjo prezračevalnega sistema, sanacijo razsvetljave ter namestitev termostatskih glav in ventilov z daljinsko regulacijo na vsa grelna telesa. Hkrati so uredili tudi priklop objekta na kanalizacijsko omrežje. Izvedbo preplastitve asfalta pa je pred zaključkom prehitela zima, zato jo bodo izvedli takoj, ko bo mogoče. Tudi v notranjosti so opravili nekaj del pri ureditvi prostorov in igralnic ter zagotovili kakovostne pogoje za izvajanje programov.

Župan Marko Funkl je ob zaključku projekta dejal: »Energetske sanacije so pomemben korak na poti razogljičenja in energetskih prihrankov. Občina Hrastnik ima izdelan načrt za zeleni trajnostni prehod, katerega del so energetske sanacije, vzpostavitve sončnih elektrarn, urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter drugi trajnostni projekti. V tem letu začenjamo tudi z energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Hrastnik.« Ob tem se je zahvalil izvajalcem sanacije iz podjetja A.M.D. gradnje in vodji projekta na Občini Božidarju Rogliču.

Ravnateljica Mojca Perić pa je izpostavila tudi ureditev notranjih prostorov: »Znotraj vrtca smo kar precej postorili, da smo zdaj lahko v enoto Sonček sprejeli pet oddelkov, prej so bili tukaj samo trije. Tako imamo zdaj prvič na tej enoti tudi oddelek za otroke v starosti od enega do dveh let.« Prenovljenih oziroma prilagojenih je bilo nekaj sanitarij, dodani pa so bili kabinet za svetovalno delo, knjižnica in dve igralnici.

Vrednost projekta energetske sanacije Zdravstvenega doma Hrastnik in Vrtca Hrastnik je 1,2 milijona evrov, sofinanciranje je 49 % upravičenih stroškov oziroma 458 tisoč evrov. Pogodbena vrednost za izvedbo energetske sanacije vrtca je 534 tisoč evrov. Operacijo delno sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Savus

Foto: Občina Hrastnik