V teh dneh objavljamo, kaj je novega v zasavskih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih. Tokrat je na vrsti Vrtec Hrastnik. Odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala ravnateljica Vrtca Hrastnik Mojca Perić.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v vaših prostorih? Katera, kakšna je vrednost?

Enota Sonček je v energetski sanaciji, zaradi česar smo morali opraviti »prilagoditvena« dela ne enoti Dolinca (da smo lahko sprejeli začasno dodatna dva oddelka) in na glasbeni šoli, kjer začasno delujejo 3 oddelki našega vrtca. Vrednost energetske sanacije je visoka z vidika energetike – manjši računi za ogrevanje, itd.

Koliko učencev v letošnjem vrtčevskem letu obiskuje vaše vrtce in v koliko oddelkih in katerih vrtcih?

Vrtec  v tem trenutku obiskuje 276 otrok v 16 oddelkih, delujemo v treh enotah – enota Dolinca, enota Lučka in začasno gostovanje na Glasbeni šoli Hrastnik.

Koliko od teh je novih v vrtcu?

Novincev je približno 70, ki bodo v vrtec vstopili med 1. septembrom in 31. decembrom 2022.

Kako ste se pripravili na novo vrtčevsko leto? Kako so stekli prvi dnevi in dejavnosti v vrtcu?

Priprave na novo šolsko leto so potekale že v maju (sestanki za starše novincev) in čez poletje (seznanjanje strok in delavcev glede skupin, dela na enotah, priprava akcijskega načrta za novo šolsko leto ipd.). Prvi dnevi tečejo po načrtu. Vsi novinci imajo možnost uvajalnega meseca, od tega so tri dni z njimi starši, potem stopajo otroci na pot sami najprej za krajši, potem pa za daljši čas.

Imate v letošnjem vrtčevskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s vrtcem (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

Nimamo posebnih obletnic v novem šolskem letu. 115. obletnico Vrtca Hrastnik obeležujemo letos tako, da so naši zaposleni opravili (in še bodo opravili) 115 dobrodelnih dejanj v lokalni skupnosti. Sodelovanje v lokalni skupnosti in širše poteka glede na zastavljen akcijski načrt vrtca.

Ste se v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

Ne, ohranjamo projekte, za katere se je strinjal vzgojiteljski zbor. Zaključujemo prvi Erasmusov projekt v našem vrtcu,  ostajata nam še dva, ki bosta trajala celo šolsko leto, njuni rezultati pa bodo ostali v vrtcu trajno.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Čakamo na ureditev ceste čez Dol pri Hrastniku, da bo enota Lučka lahko končno dobila večje igrišče. Želja je veliko glede prostorskih izboljšav, a so vezane na finančno zmogljivost občine. Zaenkrat je vrtec napolnjen s pestrimi didaktičnimi sredstvi, želimo si več igral na naših igriščih, ureditev igralnic in še kaj.

Kako je s kadrom. Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu, ste zaposlovali na novo, je dovolj kadrovskega potenciala?

 

V vrtcu je trenutno zaposlenih 56 delavcev. Dodatnih zaposlitev ni bilo, večinoma smo opravili notranje premestitve. Kriza s kadrovskim potencialom se je pokazala v času korone, ko ni bilo zainteresiranih ljudi za delo v vrtcu za krajše časovno obdobje (nadomeščanja), zato smo iskali kader tudi med delavci, ki za delo v vrtcu še niso strokovno usposobljeni (brez strokovnega izpita).

Savus

Foto: Vrtec Hrastnik