Epidemija koronavirusa je močno posegla v življenje Zasavcev. Še posebej so na udaru samozaposleni, pri katerih zaradi zmanjšanega obsega dela prihaja do izpada prihodka. Vlada RS je včeraj sprejela takoimenovani “protikorona” paket, ki jim bo pomagal preživeti težke dni. Za nasvet pa se lahko obrnejo na katero od območnih obrtno-podjetniških zbornic v Zasavju.

Vpliv epidemije na samozaposlene

“Obstajajo različne definicije samozaposlenosti. Zadnje dni se v medijih govori o samozaposlenih kot o podjetnikih, ni ne zaposlujejo delavcev. Država je zanje z Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov zagotovila možnost odloga plačila obveznih prispevkov za socialno varnost, ki zapadejo v plačilo v mesecih april, maj in junij 2020. Pod določenimi pogoji lahko ti samozaposleni prispevke poravnajo (obročno ali v enkratnem znesku) do 31. marca 2022 brez kakršnihkoli zamudnih obresti. Seveda ti samozaposleni z ukrepom niso zadovoljni, saj je jasno, da če nekdo ne dela, ne opravlja dejavnosti, posledično nima prihodka, s katerim bi plačal prispevke, kril druge stroške poslovanja in imel še sredstva za preživetje. Ti podjetniki so se obračali na nas v glavnem z vprašanji glede zaprtja s.p.-ja. S podatki o številu s.p.-jev, ki so prenehali opravljati dejavnost, razpolaga le AJPES, kot organ, ki je pristojen za izbris podjetnikov iz Poslovnega registra Slovenije,” so nam v odgovoru 23. marca pojasnili na obrtno-podjetniških zbornicah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje. V t.i. “protikorona” paketu, ki ga je Vlada RS sprejela včeraj, so za samozaposlene, ki jih je prizadela epidemija, predvidena nadomestila in odpis prispevkov.

Kako jim OOZ pomagajo?

“V tem kontekstu je treba omeniti tudi samozaposlene, ki pa zaposlujejo delavce in ti se ne srečujejo le s problemom lastnega obstoja temveč obstoja oz. nadaljnjega zagotavlja dela in plačila vsem njihovim zaposlenim. Vsem podjetnikom nudimo ažurne informacije in svetovanja z vseh področij poslovanja. Čarobne palčke podjetniški svetovalci nimamo, v individualnih svetovanjih pa uporabimo vse aktualne informacije, vsa svoja znanja in izkušnje, da skupaj s podjetnikom najdemo zanj najbolj primerne rešitve, odločitev pa še vedno ostaja na podjetniku.

Zelo pomembno vprašanje v tem trenutku je, kaj se dogaja z zaposlenimi pri podjetnikih in še posebej s tistimi, ki so bili na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikov v Republiki Sloveniji čez noč prisiljeni s prenehanjem opravljanja dejavnosti. Veliko teh podjetnikov se je zaradi negotovosti, kdaj bo prepovedi konec, odločilo, da svoje zaposlene odpusti, saj niso vedeli, koliko časa bi jim še lahko izplačevali plače oz. nadomestila in jim tako zagotavljali socialno varnost.

Informacije in nasvete podjetnikom nudi točka SPOT svetovanje Zasavje, ki ima sedež v prostorih OOZ Zagorje, Cesta zmage 35 b, s katero lahko podjetniki v trenutnih razmerah kontaktirajo po elektronski pošti in telefonu,” še pojasnjujejo zasavske OOZ in dodajajo: “Vsi podjetniki in obrtniki veliko pričakujejo od novega paketa vladnih ukrepov, kajti v trenutnih razmerah bodo številni samozaposleni in podjetja preživeli le s pomočjo države.”

V spletnem časopisu Savus objavljamo tudi zapise Zasavcev, samozaposlenih v kulturi, kako je epidemija vplivala na njihovo življenje in delo.

Savus

Foto: arhiv Savus