sobota, 20 julija, 2024

Iz te kategorije

Vodstvo Ceroza čaka zahtevno delo

O Cerozu so se sestali na pobudo župana Laškega Franca Zdolška, saj je obratovanje Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Zasavju Ceroz na Marnem vse bolj moteče. Novi direktor družbe Ceroz Jože Velikonja, ki je prevzel vodenje družbe konec leta 2018, je predstavil trenutno stanje v družbi. Finančna situacija je slaba, zaradi obratovanja regijskega centra za ravnanje z odpadki pa se pojavljajo tudi določeni negativni vplivi na okolje. Kot je dejal, si je za prvo nalogo zastavil finančno sanacijo družbe, mogoče tudi prestrukturiranje družbe, dober odnos z okoliškimi krajani v obeh občinah, tako hrastniški kakor laški. Trenutno v družbi predstavljajo največji problem velika količina RDF odpadkov, ki čakajo na odvoz na sežig. Obenem pričakuje, da bo finančna sanacija družbe s strani občin ustanoviteljic (Radeče, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Litija) potrjena v roku enega meseca.

Predstavniki občin ustanoviteljic so po večini poudarjali, da so bili premalo seznanjeni oz. celo zavedeni s problematiko delovanja družbe Ceroz. Kljub temu se nameravajo vključili v rešitev nastale situacije.

Krajani Sedraža, ki težave Ceroza najbolj občutijo, so predstavili posledice onesnaženja okolja, predvsem brezniškega potoka z izcednimi vodami, v katerem so do začetka obratovanja Ceroza živele tudi ribe in raki, ki jih zdaj ni več, ter neznosen smrad, ki je v poletnih mesecih še intenzivnejši. Zanimalo jih je tudi, kdaj naj bi se začeli izvajati sanacijski ukrepi.

Sestanek se je zaključil z zahtevo župana Zdolška po konkretnih rešitvah in planu konkretnih tehničnih ukrepov.

Direktor družbe Ceroz Velikonja je povedal, da naj bi bil sanacijski program sprejet že letos, vendar dokler le-ta ne bo sprejet, se tudi okoljske zadeve ne bodo rešile. Predvidoma v aprilu bodo sklicali zbore občanov Marnega in Sedraža, na njih bodo predstavili rešitve v zvezi s sanacijskim programom.

V prvem tednu marca naj bi Ceroz na vpogled poslal konkretni terminski plan z rešitvami in konkretnimi tehničnimi ukrepi za sanacijo.

MP

Foto: arhiv Ceroz

Isti avtor