Leto 2020 je bilo leto številnih prelomnic in sprememb. Ena od njih je zagotovo tudi ta, da se je s tem letom iztekel Program HRT 2013-2020, ki je hrastniškim, radeškim in trboveljskim podjetjem omogočil črpanje sredstev iz naslova problemskih območij.

V obdobju od januarja do decembra 2020 so podjetja iz Hrastnika in Trbovelj imela še zadnjo možnost, da pridobijo sredstva znotraj Ukrepa 1 – Program spodbujanja konkurenčnosti problemskega območja z visoko brezposelnostjo v okviru Programa HRT 2013-2020.

Angažma ter delo pri pisanju projektne dokumentacije je hrastniškim in trboveljskim podjetjem prineslo skoraj 1,2 milijona evrov.

Vodja Programa na RRA Zasavje Lucija Vasiljević je ob tem povedala, da je bilanca za lansko leto uspešna ter da jih čaka še zaključni pregled vsote vseh sredstev, ki so bila pridobljena v celotnem obdobju 2013-2020.

Razpis P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki spada pod okrilje Slovenskega podjetniškega sklada se je odprl že konec leta 2019, zadnji rok za prijavo pa je bil 1. oktober 2020. Enajst podjetij iz Hrastnika in Trbovelj je pridobilo 309.500 evrov.

Slovenski podjetniški sklad je v letu 2020 objavil tudi težko pričakovani razpis P2R 2020 – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021. Uspešnih je bilo sedem mladih podjetij iz obeh občin, ki so si za svoj zagon priborila 280.000 evrov.

Podjetja, ki na trgu delujejo že nekaj časa, so v vseh letih Programa največ sredstev pridobila na razpisih, ki jih objavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V letošnjem letu je bil ponovno objavljen Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ki pa je podpiral manjše investicije. Štirje prijavitelji iz obeh zasavskih občin so pridobili nekaj manj kot 338 tisoč evrov.

Epidemija Covid – 19 ima velik vpliv na gospodarstvo. Slovenski regionalno razvojni sklad je poleti objavil Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1, ki so bila namenjena blaženju posledic epidemije. Številčnim prijavam se je pridružilo tudi 5 podjetij iz Hrastnika in Trbovelj, ki so skupaj počrpala 250.000 EUR.

Program HRT se je konec leta 2020 zaključil. Občine Hrastnik, Radeče in Trbovlje ne spadajo več pod problemska območja, vendar podjetja RRA še vedno spodbuja, da spremljajo spodbude, ki so namenjene podjetništvu.

Savus

Foto: arhiv Savus