Občina Trbovlje vsako leto objavi številne javne razpise in javne pozive, s katerimi s sofinanciranjem omogoči delovanje društvom in organizacijam oziroma občanom pomaga pri, na primer zamenjavi toplotne črpalke, opravljanju kmetijskih dejavnosti, priključitvi na čistilne naprave ali pa diplomantom za njihova zaključna dela podeli nagrade.

Družbene dejavnosti

Trenutno je v Občini Trbovlje s področja družbenih dejavnosti objavljenih pet javnih razpisov oziroma pozivov:

– Javni poziv za subvencioniranje servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma v letu 2021;

– Javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020;

– Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2021;

– Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v občini Trbovlje v letu 2021 in

– Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti nevladnih veteranskih organizacij v občini Trbovlje za leto 2021.

V začetku februarja bosta objavljena še razpisa s področja kulture in splošne porabe.

Poleg objavljenih razpisov Občina Trbovlje na podlagi sklenitve neposredne pogodbe financiranja dejavnosti, sofinancira dejavnosti dveh društev, ki delujeta v javnem interesu: Društvo prijateljev mladine Trbovlje in Kulturno umetniško društvo Delavska godba Trbovlje.

Male čistilne naprave, toplotne črpalke …

Poleg tega Občina objavlja javne razpise tudi iz drugih področij, kot na primer javni razpis za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občine Trbovlje. Objavljen bo še javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav ter javni razpis s področja kulturne dediščine, natančneje za sofinanciranje obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih stavb, varovanih kot kulturna dediščina. Z javnimi razpisi med drugim spodbujajo ljudi, da se odločijo za alternativne rešitve, ki prispevajo k čistejšemu okolju. Poleg vseh ostalih javnih razpisov Občina Trbovlje namenja tudi subvencije v kmetijstvu.

Vsi razpisi so na voljo na občinski spletni strani. »Občane zato vabimo, da spremljajo občinsko spletno stran in objavljene razpise ter se nanje prijavijo, v kolikor izpolnjujejo pogoje in merila,« sporočajo z Občine Trbovlje.

Nevladne organizacije

Občina Trbovlje bo nevladnim organizacijam, ki v letu 2020 zaradi epidemije niso mogli v celoti izpeljati predvidenega programa, s sklenjenim aneksom omogočila, da jim sredstev zaradi neizvedenih dejavnosti ne bo treba vračati. To odločitev je v novembru sprejel Občinski svet. Sklenjeni aneks bo omogočil izvedbo dejavnosti v letu 2021 za tisti del programa, ki zaradi epidemije ni bil opravljen v lanskem letu.

Savus

Foto: arhiv Savus