ponedeljek, 27 maja, 2024

Iz te kategorije

VDC deluje že 39 let

V letošnjem januarju je VDC Zasavje dopolnil že 39 let svojega uspešnega delovanja. »V teh letih se je zgodilo oz. smo s svojo proaktivnostjo poskrbeli, da so se zgodile velike stvari. Naš osnovni namen je, da našim uporabnikom, odraslim osebam z intelektualno oviro, zagotavljamo z različnimi storitvami in programi podporo za čim bolj normalno življenje po njihovi meri. Opisane so na spletni strani VDC Zasavje,« pravijo v VDC.

Zgodovina

V delavnicah pod posebnimi pogoji je prvi dan daljnega leta 1984 začelo delati 21 uporabnikov in 3 zaposleni. Vse do leta 2009 je imelo VDC Zasavje eno dnevno enoto, opravljalo eno dnevno storitev, vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v Zagorju, stalno pa se je povečevalo  število uporabnikov in zaposlenih.

Danes

Danes delujemo v 5 enotah, razširili smo se na območje Litije in Šmartnega pri Litiji. Od leta 2009 izvajamo tudi storitev bivanja, od lanskega leta pa tudi podporne storitve socialnega vključevanja po ZSVI, ki lahko nadomestijo institucionalizacijo uporabnikov, ki si želijo in zmorejo živeti samostojnejše, s podporo v lokalnem okolju tudi brez svojcev. Hkrati zadnjih 5 let izvajamo letno enega ali več evropskih projektov v sodelovanju z deležniki, ki nam omogočajo inovativne razvojne aktivnosti, s katerimi pokrivamo potrebe uporabnikov na področjih, ki niso sistemsko financirane in razvijamo nove storitve. S tem aktivno sodelujemo in vzpodbujamo tudi slovenske sistemske spremembe.

150 uporabnikov, 54 zaposlenih danes praznuje ne le preteklosti, ampak predvsem prihodnost, ki temelji na naši skupni viziji VIP VDC Zasavje za dobro človeka in narave, kar pomeni Vključujoče Inovativno Povezano Vztrajno Dosegamo Cilje za dobro človeka in narave.

Cilji

Naš glavni dolgoročni cilj je, da zgradimo vključujoče lokalno okolje s povezovanjem z različnimi organizacijami in posamezniki, ki bo omogočalo našim uporabnikom čim večjo normalizacijo življenja, vključenost v okolje, bivanje doma s podpornimi storitvami oz. v enotah bivanja, ko je to res potrebno. Ob tem so nujne sistemske spremembe 30 let stare zakonodaje, ki jo je potrebno med seboj povezati, da bodo vsi uporabniki imeli enake možnosti za uresničevanje svojih potreb ne glede na to kje in s kom živijo.

Do našega 40 leta v letu 2023 bi radi uresničili več ciljev:

  • razširitev mreže podpornih oseb in storitev socialnega vključevanja v Zasavju, ki zagotavlja, podpira naše uporabnike pri normalizaciji njihovega življenja;
  • še večja odprtost podjetij, lokalnih društev in organizacij, zasavske družbe za vključevanje naših uporabnikov v različne delovne in aktivnosti socialnega vključevanja, tudi z nadaljevanje EU projekta Širimo VIP Zasavje;
  • izgradnja sončne elektrarne s toplotnimi črpalkami na vseh objektih v naši lasti do maja 2023 v vrednosti skoraj 400.000 evrov;
  • razširitev kapacitet bivanja v skupnosti, saj so trenutno naše 3 bivalne enote povsem polne;
  • pritisk na ustrezne sistemske spremembe, rešitve preko Skupnosti VDC Slovenije, da bomo lahko uresničevali individualne potrebe naših uporabnikov ne glede na to, kje in s kom živijo;
  • udeležba naših športnikov na svetovnih športnih igrah v Berlinu v juniju 2023, kamor so se uvrstili z odličnimi dosežki,
  • udeležba naših plesalcev, pevcev, igralcev na različnih kulturnih prireditvah, tudi na nacionalnem nivoju in preko slovenskih meja,
  • aktivno delo na povezovanju, sodelovanju, dobrih odnosih, zaupanju, odgovorni komunikaciji med uporabniki, zaposlenimi svojci in vsemi ostalimi deležniki našega VDC,
  • priprave na naših 40 let 6. januarja 2024.

Zahvala

Hvala vsem Zasavkam in Zasavcem, ki nas pri našem delu podpirate, nam pomagate na različne načine, predvsem pa sprejemate drugačnost kot del življenja in vključujete naše uporabnike v zasavsko dogajanje, družbo. Ponosna sem, da smo ravno v Zasavju pionirji in zgled vsem ostalim po Sloveniji na področju dobrega medsebojnega povezovanja in sodelovanja., ki se konkretno najbolj kaže v največji razvitosti podpornih storitev socialnega vključevanja v Sloveniji. Polovico trenutno vključenih uporabnikov v Sloveniji je iz Zasavja.

VDC Zasavje

Foto: VDC Zagorje ob Savi


 

Previous article
Next article

Isti avtor