Predzadnji dan v marcu je imelo Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje svoj redni občni zbor. Zbrali so se v Gostišču pri Čebelici na Brdu pri Lukovici. Poleg članov, ki prihajajo iz več občin osrednje Slovenije, so bili povabljeni tudi župani, oziroma predstavniki občin.

Najprej smo imeli kratko izobraževanje. Pavla Pirnat, terenska kmetijska svetovalka pri KGZS – Zavod Ljubljana, nam je na kratko predstavila Ekološko kmetijstvo in Zbirno vlogo v luči nove SKP 2023- 2027. Nato se je pričel uradni del z izvolitvijo delovnih teles in poročili za preteklo leto, ki smo jih soglasno sprejeli, prav tako plan dela za letos.

Kot po navadi, smo organizirali razna izobraževanja, delavnice, zanimive strokovne ekskurzije, deluje redno obveščanje. Tako bo tudi letos, ko se pričakuje več lokalnih sejmov, kjer bo možna udeležba in predstavitev ekoloških kmetij. Planiran je nakup vzorčnih modelov raznih pripomočkov, ki bi bili namenjeni za izposojo članom, tako kot je že dolga leta praksa z okopalnikom Glaser. Pripravljamo pa se že tudi na 25 letnico delovanja društva, ki bo naslednje leto. Predsednik je izpostavil zelo dobro sodelovanje Združenja s kmetijsko svetovalno službo. Na njihovo pomoč računamo tudi pri pridobivanju novih članov.

Sledile so redne volitve, kjer smo ponovno za predsednika izvolili Janeza Ocepka, ki to funkcijo odlično in vestno opravlja že od samega začetka. Prav tako je bil še en mandat zaupan zdajšnjemu upravnemu in nadzornemu odboru.

Od predstavnikov občin so se nekateri opravičili za odsotnost. Edini prisoten gost Ivan Vidic, podžupan občine Moravče, je pohvalil naše delo in nam zaželel uspešno še naprej. Pisno je besede vzpodbude in pohvale poslala tudi lukovška županja Olga Vrankar, ki je vseskozi velika podpornica ekoloških kmetov.

Francka Toman

Foto: Jože Ocepek