Potem ko je KC Delavski dom Zagorje pred tremi leti popolnoma obnovil in zamenjal ozvočenje v dvorani in tako omogočil optimalne pogoje za vrhunski zvok med prireditvami, so se septembra letos lotili še popolne prenove odrske in scenske tehnike.

Ta je bila nujno potrebna, saj so bile naprave na odru dotrajane in zastarele. Obstoječa odrska tehnika je bila namreč stara več kot 60 let, torej od same postavitve kulturnega hrama v Zagorju.

Najprej je bilo potrebno odstraniti vso obstoječo odrsko mehaniko – vrvenice, vleke, lesene pode galerij in mostov, tekstil, potem so se lotili izračuna statičnih obremenitev odrskih konstrukcij. Sledila so gradbena dela, potrebna za novo scensko in odrsko tehniko.

Na novo so izdelani in vgrajeni kovinskih podi z varnostnim robom na galerijah in mostovih, vsi novi nosilci cevi za reflektorje na portalnem mostu in portalni zastori.

Novost so elektromotorni scenski in lučni vlaki (vgrajenih je 11 scenskih vlakov, 4 bočni scenski vlaki, 4 lučni vlaki in dva bočna lučna vlaka). Za vse to bila je potrebna nova krmilna enota scenske mehanike (pult) za upravljanje s scensko mehaniko z vsemi napajalnimi, signalnimi, zaščitnimi in varnostnimi elementi, ki poleg vseh ustreznih evropskih direktiv v celoti zadostuje uveljavljenim predpisom za odrsko tehniko. Ta krmilni sistem vsebuje vse potrebne varnostne in opozorilne funkcije.

Novost je tudi elektromotorni pogon glavne zavese; vsa elektro oprema scenske mehanike, vodilo zadnje zavese ter vsa tekstilna oprema in projekcijska platna. Ena od novosti, ki jih bodo obiskovalci predstav zagotovo opazili, je dopolnjen  lučni park z najsodobnejšimi pametnimi led lučmi, ki bodo omogočale prave svetlobne spektakle.

Obnovili so tudi odrski pod; ta v osnovi ni dotrajan, ni pa bil že dolgo obnovljen. Celoten oder so zbrusili, kitali in ga premazali s specialnim oljem za gledališke odre. Poleg vseh obstoječih del so dodatno naredili tudi presojo požarne varnosti na odru in avtomatizirali požarni loputi, prekitali in prebelili oz. počrnili stene v garaži in vhode na oder, obnovili oba stebra na straneh odra … in še kaj …

Direktorica KC Delavski dom Zagorje Karmen Cestnik je o obnovi povedala: »Izjemno smo bili veseli, da je Občina Zagorje ob Savi na razpisu Ministrstva za kulturo za sofinanciranje vlaganj v občinsko javno kulturno infrastrukturo uspela dobiti denar za potrebno naložbo v Delavskem domu Zagorje. Naložbo, ki je sedaj zaključena, je v višini slabih 470.000 evrov sofinanciralo Ministrstvo za kulturo. Preostanek sredstev sta zagotovila Občina Zagorje ob Savi in KC Delavski dom Zagorje.

Največjo naložbo v odrsko tehniko v več kot 60-letni zgodovini obstoja najpomembnejše kulturne ustanove v Zagorju je izvedlo podjetje MAORI, odrska in scenska tehnika.  Vrednost del je bila ocenjena na  dobrih 700.000 € z vključenim DDV-jem.«

Karmen Cestnik je dejala še: »Investicija v obnovo opreme je bila nujna z več vidikov, najbolj pa z vidika zagotovitve varnosti na odru ter preprečitve poškodb ljudi in opreme. Z vgradnjo nove odrske mehanike, ki je narejena po ustreznih in za to predpisanih standardih, ter modernega sistema upravljanja s scensko mehaniko, je le-to zagotovljeno, varno delo in varnost sta po novem zagotovljena že v svoji osnovi. Vgradnja elektromotornih pogonov in krmilnega sistema, ki sledi zadnjim standardom in smernicam, zagotavlja prijazno delo z opremo, vgrajena je vsa potrebna delovna in varnostna senzorika za nadzor in upravljanje mehanike preko sodobnega krmilnega pulta z zaslonom na dotik.«

Še posebej so v Delavskem domu zadovoljni z možnostmi, ki jih dane nova oprema. Cestnik: »Z novo odrsko opremo so ustvarjeni pogoji tudi za kakovostna gostovanja gledališč, ki bodo imeli na voljo najmodernejšo odrsko tehniko za svoje scenske in lučne potrebe. Gostovanje na odru pa bo v prvi vrsti varno za vse udeležence. Neizmerno smo za vse to hvaležni Občini Zagorje ob Savi in županu Matjažu Švaganu, Ministrstvu za kulturo in nenazadnje tudi občinskemu svetu in svetu našega zavoda za posluh in vso podporo, da smo lahko izpeljali to – več kot potrebno – investicijo.«

Savus

Foto: arhiv Savus