Na tiskovni konferenci trboveljskega Ajpesa v sredo, 25. maja, so predstavili poslovanje zasavskih gospodarskih družb v letu 2021. Leto 2021 je bilo glede na leto 2020, ko je gospodarstvo močno občutilo posledice pandemije, za poslovne subjekte bistveno bolj ugodno.  Zasavske družbe in podjetniki, ki so predložili letna poročila za leto 2021, so v primerjavi s predhodnim letom povečali število zaposlenih, prihodke, neto dodano vrednost in tudi neto čisti dobiček oziroma neto podjetnikov dohodek.

Vse družbe skupaj so v 2021 ustvarile 63 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je 55 odstotkov več kot leto prej. Prihodki so v primerjavi z letom 2020 večji za 21 odstotkov, za 1,1 milijarde evrov. Neto dodana vrednost je znašala 349 milijonov evrov, 12 odstotkov več kot v letu 2020.

Družbe so neto dodano vrednost povečale za 12 % in neto čisti dobiček za 55 %, podjetniki pa so neto dodano vrednost povečali za 13 % in neto podjetnikov dohodek za 24 %.

Za leto 2021 je podatke predložilo 1052 zasavskih družb. V njih je bilo v letu 2021 zaposlenih za 3 odstotke več ljudi kot leto prej (7464), neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 46.701 evrov, bila je za devet odstotkov večja kot leta 2020. Povprečna mesečna plača je v Zasavju za 119 evrov zaostajala za povprečno plačo v Sloveniji. V zasavskih družbah s področja predelovalnih dejavnostih, v katerih je skoraj polovica vseh zaposlenih v regiji, je povprečna mesečna plača na zaposlenega znašala 1818 evrov. Največje neto dodano vrednost in neto čisti dobiček ustvarjajo družbe  s področja informacijskih in komunikacijskih dejavnosti. Povprečna mesečna plača na zaposlenega v teh zasavskih družbah je znašala 2169 evrov.

Zasavske družbe so v letu 2021 povečale svoje premoženje za 8,7 odstotka. Med zasavskimi družbami je kar 86,5 odstotka mikro družb, 11 odstotkov pa je majhnih družb. Srednje velikih družb je bilo 20, velikih pa šest. Največji vpliv na dobre rezultate poslovanja so imele srednje velike družbe, ki so ustvarile največ prihodkov, neto dodane vrednost in neto čistega dobička regije.

Savus

Foto: arhiv Savus