165 let delovanja

Družba Thermana d. d., ki v letošnjem letu obeležuje 165 let od začetka delovanja, je imela v letu 2018 187.210 nočitev. Beležili so rast na vseh programih, domače nočitve so narasle za 3, tuje nočitve pa za 6 odstotkov v primerjavi s poslovanjem leto poprej. V njihovih bazenih se je kopalo preko 210.000 kopalcev, opravljenih pa je bilo preko 27.000 wellness storitev. Celotni prihodki družbe, ki zaposluje 480 ljudi, so znašali 22,6 milijona evrov, čisti poslovni izid 1,7 milijona evrov. Vseskozi družba izpolnjuje vse pogoje, postavljene v načrtu finančnega prestrukturiranja, ki družbo po uspešno prestani prisilni poravnavi zavezuje do leta 2023.

Po lanskoletni 10. obletnici novega kompleksa Thermana Park bo tudi letošnje leto praznično. V maju bodo na različne načine obeležili pot, prehojeno v 165 letih. Bo pa 2019 vsekakor delavno leto, in to vseh pogledih.

Prenavljali bodo

V Thermani d. d. so namreč že v januarju pričeli s celovito prenovo Zdravilišča Laško, s katero bodo v naslednjih letih pridobili sodoben center za zdravstveno rehabilitacijo. Projekt bo potekal v več fazah. V prvi fazi bodo v pritličju na delu nekdanjih savn uredili masažno terapevtski center. Dobili bodo sodobne prostore za izvajanje masaž, termo oblog, fitnes, manjši terapevtski bazen z dvižnim dnom za izvajanje individualnih terapij ter terapij v manjših skupinah, solno sobo ter prostore za nego obraza in telesa. Prva faza bo predvidoma končana do konca maja 2019.

V drugi fazi bodo obnovili celoten kopališki del ter uredili manjši savna center. V nadaljevanju, predvidoma v letih 2020 in 2021, pa sledi še tretja faza, ki bo zajemala prenovo terapevtskega dela v prvem nadstropju zdravilišča.

V decembru 2018 je bila Thermana Laško na ARRS vpisana med raziskovalne organizacije. Naloga raziskovalne skupine je razvoj inovativnih metod zdraviliškega zdravljenja travmatoloških, ortopedskih in nevroloških bolnikov.

V prvi fazi bo razvojno-raziskovalni projekt usmerjen na področje rehabilitacije po poškodbi kolka – kombinacije hidro- in kinezioterapije, s pristopom k čim zgodnejši rehabilitaciji, s katerim bi dosegli hitrejšo in kakovostnejšo mobilizacijo poškodovancev, hitrejši in krajši čas rehabilitacije do čim boljše povrnitve k aktivnostim pred poškodbo in čim manjši pojav zapletov pri populaciji, izpostavljeni tovrstnim poškodbam. Vodja razvojno raziskovalne skupine je Martin Rakuša z Oddelka za nevrološke bolezni UKC Maribor, v skupini zaenkrat sodelujejo še Andrej Čretnik, predstojnik Travmatološkega oddelka UKC Maribor, in seveda sodelavci Thermane, strokovnjaki s področja medicine in drugih strok.

Oskrba bolnikov z demenco

Ponosni so tudi na pridobitev, ki so jo namenu uradno predali minuli teden. Gre za negovalno Oazo, namenjeno osebam z demenco v zadnjem stadiju, ki so jo otvorili v Domu starejših Laško, eni od enot družbe Thermana d. d. V Domu starejših Laško se zavedajo naraščajočega problema demence. Trenutno je za to boleznijo v Sloveniji obolelih že več kot 32.000 oseb. Zaradi tega je zelo pomembno, da kot družba oblikujemo demenci prijazno okolje.

V Domu starejših Laško ob mednarodnem dnevu Alzheimerjeve bolezni sodelujejo pri organizaciji vseslovenskega projekta Sprehod za spomin, za širšo javnost organizirajo Alzheimer cafeje, v lanskem letu pa so ustanovili tudi tako imenovano »demenci prijazno točko«, kjer lahko tako oboleli kot tudi njihovi bližnji pridobijo informacije o bolezni, njenem poteku, o tem, kako pristopiti k obolelemu itd.

Otvoritev negovalne Oaze.

Negovalna Oaza je večja soba, urejena po vzoru razvitih zahodno evropskih držav in namenjena obolelim z močno napredovalo demenco. Investicija je bila vredna 35.000€, z njo pa bodo pomembno prispevali k višji kvaliteti bivanja in obravnave stanovalcev, ki so zaradi napredovale bolezni nepomični, v celoti odvisni od negovalnega osebja, prav tako ne zmorejo več verbalne komunikacije. Še vedno pa lahko ti stanovalci okolico zaznavajo preko čutil kot so vonj, zvok, svetloba in dotik. Zato je izjemnega pomena, da se jih preko teh čutil nagovarja. Glede na to, da pri napredujoči demenci človeku običajno preostane malo osnovnih čutnih zmožnosti, ima v negovalni oazi velik pomen izvajanje nege po načelih bazalne stimulacije. V okviru le te skušajo pri stanovalcih vzpodbuditi pozitivno zaznavanje lastnega telesa in okolice. Cilj bazalne stimulacije je, da oseba dotika ne občuti kot neželenega posega, temveč kot navezovanje stika z drugim človekom. V negovalni oazi skušajo pozitiven vpliv dotika doseči tudi z masažo dlani in stopal.

Z ureditvijo negovalne Oaze v Domu starejših Laško stanovalcem omogočajo bivanje v prijaznem in umirjenem okolju, kjer se jim lahko zaposleni približajo skladno s sodobnimi koncepti dela. Koncept negovalne oaze je v slovenskih domovih za starejše še prava redkost, v tujini pa že zelo uveljavljen in dokazano blagodejno vpliva na obolele za demenco. Pozitivni učinki tovrstne obravnave se kažejo kot zmanjšanje nemira, boljšem zavedanju lastnega telesa in okolice ter splošnem zmanjšanju obolenj.

S ponosom jih navdaja dejstvo, da so eden redkih izvajalcev storitev institucionalnega varstva starejših v Sloveniji, ki stanovalcem z močno napredovano demenco lahko ponudijo višjo kvaliteto bivanja in jim zagotovijo sodoben pristop dela.

Mojca Leskovar

(PR objava)