V šolskem letu 2019/20 so zaradi koronavirusa izpeljali manj različnih državnih tekmovanj kot v normalnih šolskih letih. Te dni objavljamo dobitnike priznanj na srednjih šolah po Zasavju. Včeraj smo objavili dobitnike priznanj iz STPŠ Trbovlje, danes pa objave zaključujemo še z uspehi dijakinj in dijakov Gimnazije Litija. »Vsako leto najboljšim dijakom naše šole podelimo posebna priznanja Gimnazije Litija. Letos jih je za najvidnejše dosežke in izjemno delo prejelo 30 dijakov,« je zapisala ravnateljica litijske gimnazije Vida Poglajen, ko nam je posredovala podatke o uspehih.

Priznanja v šolskem letu 2019/2020

Logika

srebrni priznanji Lovro Klinc, Matej Perc


Nemščina

zlato priznanje Barbara Vidović


Slovenščina – Cankarjevo priznanje

srebrni priznanji Maša Cvetežar, Ana Lavrin


Naravoslovje

zlato priznanje Matej Perc


Astronomija

srebrno priznanje Matej Perc


Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni

srebrni priznanji Brina Koleša, Ema Pikelj


Ekokviz

zlati priznanji Ana Žujić, David Tomažič

srebrno priznanje Lovro Klinc


Projekt GimLit Fortress

odlična izvedba praktične delavnice na mednarodnem Festivalu Science on stage 2019 na Portugalskem: Nina Jelen, Jakob Sirk, Gala Pregel


Odličen učni uspeh v vseh štirih letih

Manca Murn, Pika Zakonšek, Špela Dobravec, Gašper Juvan, Gaja Starc, Kaja Tori, Klara Razboršek, Saša Sajovic, Špela Brinovec, Tajda Klemen, Tinkara Butara


Vodenje in sodelovanje na prireditvah šole

Lara Koci


Štiriletno sodelovanje v pevskem zboru

Lara Koci, Žan Alojz Mahkovic, Julija Ferjančič, Klara Lebeničnik, Anja Širca, Klara Razboršek, Klavdija Šebjan, Špela Brinovec


Štiriletno sodelovanje v debatnem klubu

Anja Drnovšek, Gaja Starc, Gaja Pregel


Vestno štiriletno delovanje v razredni skupnosti

Klara Razboršek


»Čeprav je bilo leto 2019/20 tudi za nas nekaj posebnega, neobičajnega in nepričakovanega, ki  nam je marsikaj vzelo, se naše delo ni ustavilo. Še več; uspešno smo zaključili tudi to šolsko leto, pri tem pa niso izostali niti rezultati na šolskih tekmovanjih, pravi ravnateljica Gimnazije Litija Vida Poglajen. In nadaljuje: »Letos se nam je uspelo pridružiti  izobraževalnemu programu Šola ambasadorka EU, ki ga vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji in je namenjen dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski parlamentarni demokraciji, da bi si pridobili aktivno znanje o Evropski uniji, zlasti o Evropskem parlamentu. Dijaki so sodelovali na tekmovanju  Evrošola, na področju pridobivanja kompetence podjetnosti pa so razvili svoj poslovni model in se uvrstili v finale na tekmovanju POPRI  (tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi). Oblikovanje inovativnega oddelka v 1. letniku (projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT) je pomenilo dodatno razvijanje digitalne kompetence kot smiselne in sistematične uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije, sodelovalno učenje in kritično razmišljanje pri dijakih. Dijaki in profesorji pa smo izjemno ponosni, da smo v letošnjem februarju od Olimpijskega komiteja Slovenije prejeli CERTIFIKAT športnikom prijazno izobraževanje, kar pomeni veliko potrditev našega dela s številnimi športniki na Gimnaziji Litija.«

Op.: podatke so posredovali iz Gimnazije Litija.

Savus

Foto: Gimnazija Litija