Spekter je objavil Javni razpis za oddajo 18 namenskih oskrbovanih stanovanj, ki so jih pridobili z rekonstrukcijo bivše upravne stavbe Rudnika Trbovlje-Hrastnik na naslovu Trg revolucije  12, Trbovlje in jo poimenovali Vila Barbara.

Upravičenci za sklenitev najemne pogodbe so državljani Republike Slovenije, ki so popolno poslovno sposobne osebe, starejše od 65 let, ter jim zdravstvene, ekonomske in psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z organiziranim zdravstvenim varstvom ohranijo samostojnost v bivalnem okolju in zato popolnega institucionalnega varstva v zavodu oziroma domu starejših občanov ne potrebujejo.

Razpis je odprt 10. julija 2023. Več informacij lahko pridobite na  spletni strani www.spekter.info ali na telefonski številki 03 56 21 020.

PR objava