Šola za župane v zasavski regiji je svoja vrata zaprla 27. oktobra 2022. Šole se je udeležilo 14 od 18 kandidati iz vseh štirih občin zasavske regije Hrastnik, Trbovlje Zagorje, Litija, ki jo kot nacionalno akcijo po vsej Sloveniji ob lokalnih volitvah organizirajo regionalna stičišča nevladnih organizacij. Glavni namen šole je bil spodbuditi razpravo o tem, kakšno skupnost si želimo.

Vodja Regionalnega centra NVO Klara Kržišnik je predstavila predloge, kako lahko občine še podprejo delovanje nevladnih organizacij na lokalni ravni. Nadaljevali so s predstavitvijo predlogov, pobud in rešitev tokrat izpostavljenih vsebinskih tem, ki pomembno vplivajo na življenje v lokalni skupnosti. Varovanje okolja in narave in s tem reke Save, je pomembna tema, kateri se posvečajo v Društvu Eko krog. Uroš Macerl je poudaril pomen povezovanja vseh v regiji, skrb za okolje in naravo in hkrati boljše izkoriščanje naravnih danosti. Težave delovanja nevladnih organizacij, ki imajo v lasti in upravljanju tudi objekte, je izpostavlja predstavnica Kulturnega društva Svoboda Trbovlje Tjaša Šuligoj. Županski kandidati so se strinjali, da morajo za stroške, povezane z infrastrukturo, poskrbeti občine, društva pa za izvajanje programa.

Predsednica Medgeneracijskega društva Srečno Zagorje Helena Odlazek, kjer opažajo težave in problematiko vezano na starejše, je predstavila dobro prakso in eno od možnih rešitev problema, s katerim se soočajo starejši. Bojan Kastelic iz Zasavskega kluba CVB Izlake je opozoril na invalide in s tem povezano pobudo po primerni ureditvi klančin in dostopov do javnih objektov.

Županski kandidati in kandidatke se zavedajo velikega pomena nevladnih organizacij in ocenjujejo, da so oz. bodo nevladne organizacije pomemben sogovornik in partner pri njihovem županovanju.

S strani političnih predstavnikov so se Šole za župane udeležili Matjaž Švagan, Željko Železnik, Boštjan Ocepek (kandidati za župana Občine Zagorje), Iztok Izlakar, Boris Doblekar, Kaja Mlakar Agrež (kandidati za župana/jo Občine Litija), Patricija Gorenc, Dejan Debelič, Jože Pustoslemšek, Zoran Poznič, Primož Siter (kandidati za župana Občine Trbovlje) ter Marko Funkl, Gregor Pajič in Žiga Kovač (kandidati za župana Občine Hrastnik).

Savus

Foto: Erik Valenčič