In urejeni medsebojni odnosi, v katerih bo človek na prvem mestu.

Najprej kot vsak posamezni občan ali kot član društva, kluba, zaposlen v javnem zavodu, kot šolar, dijak ali šolnik, kot uporabnik javnega prevoza, kot invalid, ki danes ne more prečkati ulice, kot mlada oseba, ki rešuje svoj prvi stanovanjski problem ali kot starejša oseba, ki želi jesen svojega življenja preživeti v okolju svojega doma, pa mu zaenkrat to (še) ni omogočeno.

Vse to pa lahko Trbovljam zagotovi le kompetentna ekipa, ki ima znanja, izkušnje in ki je zazrta v prihodnost. Ki se zaveda, da zadovoljstvo ne pride samo po sebi, da se ga ne ustvari z lepimi besedami in še lepšimi obeti, pač pa s programi, ki bodo Trbovlje dejansko popeljali v 21. stoletje.

Naši cilji so ambiciozni, a tudi dosegljivi. Zasledujemo in dosežemo pa lahko te cilje le skupaj. Na že zgrajenih temeljih nekdaj uspešnega industrijskega okolja in z več kot uspešnimi novimi in inovativnimi jedri, bomo ustvarjali pogoje za družbo z visoko dodano vrednostjo. Tako po dohodkovni plati, kot po kvaliteti življenja slehernega občana in občanke.

Tudi v malem gospodarstvu, kjer bomo postavili okvirje in vzpostavili okolje, v katerega se bo preko več vrst podsistemov lahko poleg že zdaj močnih gospodarskih subjektov vključilo tudi vsako še tako majhno podjetje ali s.p.-ji. Tudi s pomočjo »občine«, pomagali si bomo kot kumerat kumeratu! Zato tudi naš Kumeratšaft!

Še bolj neposredne pa bodo te nove povezave v sferi družbenih dejavnosti, kjer so Trbovlje zadnja leta krepko nazadovale. Nivo redke profesionalne, še bolj pa ljubiteljske kulture in športa je na najnižji točki in nižje skorajda ne more. A prav kultura in šport sta tisti točki, ki najprej združujeta prebivalce in jih na skupnih dosežkih in uspehih povežeta tako trdno, da lahko dihajo kot eno in se tudi počutijo kot eno. In to največjo odliko, ki so Trbovlje vedno krasile, smo v preteklosti krepko zanemarili.

Vse to bomo uresničevali preko participativnega proračuna, preko redne in transparentne  komunikacije z vsemi subjekti v občini, tako tistimi iz gospodarstva, sfere javnih zavodov, društev, kot tudi s slehernim posameznikom, ki bo rabil pomoč občine kot javnega servisa. Kar občina tudi mora biti – javni servis svojim občankam in občanom.

In če so ti odnosi človeški, kar tudi bodo, potem uspehi ne morejo izostati. Uspehi vseh nas. Ponovimo jih – lokalna skupnost z eno najvišjih dodanih vrednosti na prebivalca, lokalna skupnost z najboljšim servisom svojim občanom, lokalna skupnost, prijazna invalidom, starejšim, otrokom in zapostavljenim skupinam, lokalna skupnost, v kateri kulturnik ne bo psovka in v kateri bo vsak športnik zmagovalec po svoje. Lokalna skupnost, v kateri bo življenje prijetno in v katero se bodo priseljevali, ne pa se iz nje izseljevali. Lokalna skupnost, ki ima srce. Lokalna skupnost kot dejanska skupnost, kumeratšaft vseh prebivalcev. Tebe, mene, vas, nas in vseh skupaj.

Vse to bodo Trbovlje jutrišnjega dne. Zato glas za SD – Kumeratšaft in za Zorana Pozniča kot župana Trbovelj, pomeni tudi glas za jutri. Za boljši jutri, na katerega bomo lahko vsi ponosni. Obkrožiti št. 1. na vseh glasovnicah tako obenem pomeni postaviti Trbovlje na PRVO MESTO. Iz srca!

Na lokalnih volitvah obkrožite številko 1 za Zorana in številko 1 za listo SD Kumeratšaft.

PR objava