Občina Trbovlje sodeluje v projektu Skupaj za varni jutri, ki poteka pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dolgoročni cilj projekta je povečati število tistih, ki se po preživetju tako hude situacije, kot je srčni zastoj, vrnejo v domače okolje in v enako kvaliteto svojega življenja, kot pred dogodkom.

»To lahko dosežemo z učinkovito in predvsem pravočasno intervencijo in pomočjo ob srčnem zastoju, kar bomo dosegli z izvajanjem delavnic za prve posredovalce in obnovitvenimi tečaji,« pravijo na Občini Trbovlje.

Županja Trbovelj Jasna Gabrič je v sredo, 2. marca, predstavnikom vseh štirih trboveljskih prostovoljnih gasilskih društev, štabu Civilne zaščite občine Trbovlje in Gasilski zvezi Trbovlje predala opremo, ki jim bo služila pri njihovem delu in predvsem olajšala delo v ključnih trenutkih. Občina je za nakup opreme prispevala 11.000 €, 26.000 € pa so prispevali še na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz projekta Skupaj za varni jutri.

Nosilec operacije je Las Zasavje, partnerji v projektu so Zdravstveni dom Hrastnik, Občina Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi in Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik.

Savus

Foto: arhiv Savus