Delavci družbe Hidrotehnik, Vodnogospodarsko podjetje d. o. o. Ljubljana, na območju Podvin v Zagorju ob Savi sanirajo hudournik z območja Vin. Hudourniška voda ob močnih nalivih pogosto zalije tudi regionalno cesto iz Zagorja proti Kisovcu, pri Osnovni šoli Toneta Okrogarja, in onemogoči promet.

Kot so sporočili z Občine Zagorje ob Savi, bo Hidrotehnik kot koncesionar investitorja, Direkcije RS za vode, tako zgradil kamnito oblogo struge hudournika, s pragovi za umiritev hudourniške vode in vtočni jašek v zacevljeni del hudournika iz Vin, proti iztoku v potok Medija.

Dela na približno 200-metrski trasi v celoti financira Direkcija RS za vode, vredna pa so približno 100.000 evrov. Zaključena bodo predvidoma do konca letošnjega leta.

Savus

Foto: Občina Zagorje