Občinski svet Občine Trbovlje se je seznanil s povzetkom poročila revizije Javnega podjetja Komunala Trbovlje. Objavljamo sporočilo za javnost Občine Trbovlje.

Občinski svet Občine Trbovlje se je na zaprtem delu 24. redne seje, ki je potekala 5. 10. 2022 v sejni dvorani Občine Trbovlje, seznanil s Povzetkom poročila revizije s posebnim forenzičnim pregledom za Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., ki ga je pripravila družba Ernst&Young d. o. o. in sprejel spodnje sklepe:

1. Občinski svet Občine Trbovlje se je seznanil s Povzetkom poročila revizije s posebnim forenzičnim pregledom za Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o.

2. Občina Trbovlje, kot naročnik revizije s posebnim forenzičnim pregledom za Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., preda poslovodstvu Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o., celotno poročilo o reviziji, do petka, 7. 10. 2022.

3. Poslovodstvo Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. skladno z Odlokom o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o., obravnava revizijsko poročilo in do njega zavzame stališče ter o stališču obvesti ustanovitelja.

4. Poslovodstvo Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o., s Poročilom revizije s posebnim forenzičnim pregledom v Javnem podjetju Komunala Trbovlje d. o. o., ravna skladno z opredelitvijo njegove vsebine.

  1. Občinska uprava omogoči vodjem svetniških skupin vpogled v poročilo ob upoštevanju varovanja poslovnih skrivnosti in zaupnosti.
  2. Občina Trbovlje pripravi izjavo za javnost.

Savus

Foto: arhiv Savus