Občina Trbovlje bo tudi letos svojim občanom ponudila pomoč pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja. Družine in samske osebe bodo lahko zaprosile in ob izpolnjevanju pogojev prejele do 3 mesece pomoči, pri čemer bo mesečni znesek pomoči priznan do polovice stroška ogrevanja na položnici oziroma do največ 100 evrov.

Na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje so svetniki sprejeli Pravilnik o pomoči pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja v občini Trbovlje v ogrevalni sezoni 2022/2023. Pravilnik o pomoči pri plačilu daljinskega ogrevanja je bil za najšibkejše občane v veljavi že minulo ogrevalno sezono, a pod drugačnimi pogoji. V lanski sezoni so družine in samske osebe lahko prejele do dva meseca pomoči, letos pa bodo upravičene do treh, medtem ko bo priznan znesek pomoči letos do največ 100 evrov – lani do 70 evrov. Zvišali pa so tudi število družinskih članov in neto dohodek, na podlagi katerih so družine in samske osebe upravičeni do pomoči.

Število

družinskih članov

Neto dohodek v EUR

/ na mesec

1

1.100

2

1.500

3

1.900

4

2.300

5

2.700

6

3.100

O upravičenosti do pomoči bo odločala komisija, sestavljena iz predstavnikov Občine Trbovlje, pristojnega CDS in RKS – Območnega združenja Trbovlje. Prvo vlogo bodo lahko občani oddali že v novembru, in sicer za položnico, prejeto v oktobru.

Vlogo, ki bo v prihodnjem tednu objavljena na spletni strani Občine Trbovlje, lahko občani pošljejo po pošti ali jo osebno oddajo na Rdeči križ Slovenije – OZ Trbovlje v času uradnih ur.

Savus

Foto: arhiv Savus