Direkcija RS za infrastrukturo je prejšnji teden objavila sklep o izboru izvajalca rekonstrukcije ceste skozi Kisovec, ki je postal pravnomočen. Tako je še ta mesec predviden podpis pogodbe med izvajalcem del, podjetjem Strabag, in Občino Zagorje ob Savi ter DRSI.

Dela se bodo začela predvidoma v prihodnjih tednih, zaključena pa morajo biti v enem letu od uvedbe v delo.

Kot je znano, gre za rekonstrukcijo regionalne ceste skozi naselje, ki bo vključevala gradnjo dveh krožišč, dodatne hodnike za pešce, pet prehodov za pešce preko regionalne ceste, štiri urejena avtobusna postajališča, obnovljeno javno razsvetljavo ter novo odvodnjavanje padavinskih voda z voziščnih površin. Na celotnem odseku bodo zamenjali nosilni tampon in obnovili celotno asfaltno površino z novim asfaltom. Vrednost rekonstrukcije je ocenjena na nekaj več kot 3,5 milijona evrov.

Savus

Foto: arhiv Savus