četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

Razpis za inovacije Zasavja

Zasavska gospodarska zbornica je objavila 25. razpis za inovacije Zasavja za leto 2021. Na zasavski zbornici pravijo, da je cilj projekta uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva v regiji.

Pravico do prijave na razpis imajo gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji in druge organizacijske oblike z območja zasavske regije: Hrastnika, Litije, Trbovelj in Zagorja ob Savi.

Predlagatelji lahko v letu 2021 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. januarja 2019 do 31. marca 2021. Rok za prijavo je 31. maj 2021

Razpisana dokumentacija z dodanimi različnimi primeri inovacijskih prijav je objavljena na spletni strani Zasavske gospodarske zbornice.  V pomoč prijaviteljem je na spletni strani objavljena tudi kratka video predstavitev z navodili za prijavo inovacije.

»Zaključno prireditev, svečano podelitev nagrad inovatorjem Zasavja, načrtujemo v mesecu septembru 2021. Najmanj 3 zlate inovacije iz Zasavja bodo kandidirale tudi na nacionalni ravni,« pravi direktorica Zasavske gospodarske zbornice Staša Baloh Plahutnik.

Savus

Foto: Branko Klančar /Dobitniki zlatih priznanj v letu 2020/

Isti avtor