V vojaških spopadih imamo zmagovalce in poražence. Največkrat se pozitivno ocenjujejo zmagovalci, o poražencih pa se največkrat govori negativno ali pa se sploh ne govori. Vojaška stroka analizira delovanje enot in poveljstev tako zmagovalcev kot poražencev in proučuje izkušnje, katere se vnašajo v nadgraditev usposabljenosti posameznikov, enot in poveljstev.

V vsej zgodovini vojskovanja je vsaka sodelujoča stran v spopadu želela zadati čim več izgub v živi sili in vojaški tehniki ter povzročiti težave v poveljevanju, kar je v skrajni meri privedlo tudi do popolnega razpadanja enot, kar je po pravilu vodilo v popoln poraz nasprotne strani.

V vojaško strokovnem predavanju Razpad enote med bojem, ki ga je organiziralo Občinsko združenje vojaških častnikov Hrastnik dne 18. februarja 2022, so se lotili prave te problematike. Predavatelj Gregor Jazbec, vojaški psiholog, je udeležencem predavanja zelo plastično predstavil dva primera iz vojaške zgodovine, ko je manj številčna enota povzročila nasprotniku velike probleme v poveljevanju med bojem, ki mu je sledil popoln zlom njegove bojne moči. Oba primera sta iz letu 1944 na zahodnoevropskem bojišču.

Prvi primer je popoln polom ameriške 106. divizije na začetku nemške zimske ofenzive v Ardenih, ko so enote nemškega korpusa, katerim je poveljeval pekaljeni častniški kader, popolnoma uničile nasprotnika, ki so mu poveljevali pretežno neizkušeni poveljniki, ki nikakor niso pričakoval nemškega napada na tem delu fronte.

V drugem primeru pa so udeleženci predavanja spoznali  zelo uspešen napad manjše, a zelo izkušene  nemške tankovske enote, oborožene s težkimi tanki Tiger, ki je popolnoma uničila čelo zavezniške oklepne enote, zaustavila njeno napredovanje, zajela večje število njenega poveljniškega kadra in pripravila pogoje za kasnejši uspešen nemški protinapad.

Na koncu izredno zanimivega predavanja je sledila diskusija, v katero so se vključili udeleženci predavanja. Povabilu na predavanje so se poleg članov OZSČ Hrastnik odzvali tudi predstavniki drugih domoljubnih združenj (OZSČ Trbovlje in OZSČ Zagorje ob Savi, ZVVS Zasavje, PVZ Sever Zasavje, ZB NOB Hrastnik in Trbovlje) in drugi občani.

Jani Zore

Foto: Jani Zore