Danes je zaživel Parlameter Občine Hrastnik, spletno orodje, ki je namenjeno analiziranju in uporabniku prijazni predstavitvi občinskih podatkov. Parlameter urejuje Inštitut Danes je nov dan. Po njihovem mnenju bo prispeval k večji transparentnosti občinskega sveta, javnosti omogoča lažji nadzor lokalnih oblasti, civilni družbi pa koristi pri pridobivanju podatkov za izvedbo kampanj.

Hrastniški Parlameter z zbiranjem, analiziranjem in vizualizacijo podatkov pomaga slediti najrazličnejšim vidikom delovanja hrastniškega občinskega sveta. Občanke in občani si lahko ogledajo individualne rezultate glasovanj ali preverijo, kateri odloki in akti so bili sprejeti v tem mandatu. Poleg tega lahko s pomočjo ključnih besed iščejo le tiste govore, glasovanja in odloke, ki so za njih pomembni, in se izognejo pregledovanju večjih količin nestrukturiranih podatkov, da bi odkrili, kaj se dogaja v njihovih soseskah.

S pregledom profilov posameznih svetnic in svetnikov lahko javnost oceni njihovo aktivnost na sejah, saj orodje poleg glasovanj prikazuje še prisotnost, število zastavljenih svetniških vprašanj ter podanih pobud in amandmajev. Na podlagi analiz glasovanj pa je mogoče spremljati tudi (ne)enotnost glasovanj posameznih svetnic in svetnikov v primerjavi z večinskim glasom lastnega svetniškega kluba.

»Politiki lahko na vseh ravneh vrnemo ugled le s transparentnostjo in z vsebino. To pomeni, da se vsi deležniki v lokalni politiki zavedamo, da je vsaka beseda zabeležena in da se skupaj borimo proti populizmu, ki ga je s pojavom družbenih omrežij vse več. Prav je, da ljudje od politikov zahtevajo transparentnost in da imajo možnost preveriti in pridobiti vse informacije, ki so pomembne za razvoj lokalne skupnosti. Ponosni smo, da je občina Hrastnik med prvimi v državi, ki po zaslugi inštituta Danes je nov dan na lokalnem nivoju vzpostavlja orodje Parlameter,« je ob tej priložnosti povedal župan Marko Funkl.

Na Danes je nov dan so prepričani, da bo orodje koristilo tudi novinarjem in nevladnim organizacijam ter jih spodbudilo k analizam delovanja hrastniške občine, saj so vizualizacije podatkov na Parlametru pripravljene v obliki informacijskih kartic, kar omogoča preprosto deljenje oziroma objavo na spletu. Predvsem pa na inštitutu upajo, da bodo s platformo še bolj prispevali h kulturi odpiranja občinskih podatkov in povečali nadzor nad delovanjem lokalnih oblasti.

Savus

Foto: Občina Hrastnik