Prav zanimive zgodovinske zgodbe o bratih Sovre iz Šavne peči bo na predavanju odstrl Vinko Avsenak, častni član Društva slovenskih književnih prevajalcev.

Društvo slovenskih književnih prevajalcev pripravlja predavanje Vinka Avsenaka Bratje Sovrè v prvi svetovni vojni, ki bo v soboto, 8. oktobra 2022, ob 18. uri v centru kreativnih praks Xcenter v Novi Gorici.

Manj znano zgodbo bratov Sovrè bo predstavil prevajalec in poznavalec zgodovine prve svetovne vojne, še posebej soške fronte, ter častni član Društva slovenskih književnih prevajalcev Vinko Avsenak.

Anton Sovrè, nestor slovenskega književnega prevajanja, po katerem se imenuje najvišja nagrada za prevajalske dosežke na Slovenskem, se je v prvi svetovni vojni odlikoval tudi kot častnik avstroogrske vojske. V njej je služil od začetka do konca vojne, najprej v Galiciji in Karpatih, potem na soški fronti, zadnji dve vojni leti pa v vojaški upravi zasedene Črne gore na Cetinju. Dokaj neznano je, da je imel Anton še štiri brate, Karla, Franca, Janeza in Boltežarja, ki so prav tako kot častniki in podčastniki služili v prvi svetovni vojni, in tudi sami s svojim delovanjem prispevali k bogatenju kulturne dediščine na Slovenskem.

Savus

Foto: arhiv Savus