Rajko Žagar

Ob letošnjem občinskem prazniku Hrastnika so podelili občinska priznanja za letošnje leto. Bronasto priznanje Občine Hrastnik za dolgoletno delo v Društvu invalidov Hrastnik je prejel Rajko Žagar. Priznanje sta mu podelila župan Marko Funk in predsednik komisije za odlikovanja in priznanja Jan Simončič. Nagrajenca predstavljamo z obrazložitvijo priznanja.

»Rajko Žagar je po prestani bolezni oči in delni slepoti že daljnega leta 1981 pridobil status invalida III. Kategorije po ZPIZ. Že leta 1982 se je odločil, da se včlani v Društvo invalidov Hrastnik. Takrat se je Dl Hrastnik hitro širilo in povečevalo članstvo. Dolga leta je bil aktiven član društva in se je rad udeleževal različnih srečanj in izletov, ki jih je takrat organiziralo društvo, pa tudi športnih tekmovanj.

Po letu 2000, ko ga je takratni predsednik predlagal za poverjenika, pa je aktivno začel delovati na društvu. Že leta 2003 pa prevzel odgovornost in postal predsednik društva. Vodi ga že 15 let. Istega leta pa je bil v KOO Zasavje – Posavje izvoljen za predsednika koordinacije in s tem postal tudi član UO in na prvi seji imenovan na predlog predsednika za podpredsednika ZOIS. Član UO je bil dva mandata in en mandat tudi predsednik nadzornega odbora ZOIS. Kot član UO je sodeloval v različnih komisijah, štiri leta pa je bil tudi predsednik projektnega sveta ZOIS. Odločil se je, da ponovno kandidira v UO ZOIS za obdobje 2022 – 2026. Na Zboru članov ZOIS so ga ponovno izvolili. Zelo je ponosen, da lahko sodeluje s tako odlično ekipo, ki se razdaja z dušo in srcem za kakovostno in kvalitetno življenje vseh invalidov.

V času njegovega dela v DI Hrastnik je društvo poglobilo delo na naslednjih področjih:

– skrb za socialno ogrožene invalide;

– skrb za širitev programov ohranjevanja zdravja invalidov;

– skrb za povečanje števila uporabnikov v programu rekreacije in športa za invalide;

– ves čas aktivno podpira delovanje sekcije ročnih del;

– veliko pozornost posveča informiranju članstva in širše javnosti (radio, internetna stran, društven bilten itd.)

– predvsem pa posveča veliko pozornost poverjenikom in njihovem delu na terenu, kajti oni so prva vez med člani invalidi in vodstvom društva

Sodeloval je pri ustanovitvi aktiva v Sinetu, ki je bil ustanovljen preko DI Hrastnik in uspešno sodeloval pri pridobitvi laskave listine občina po meri invalida leta 2006, s katerim je občina Hrastnik postala peta v Sloveniji s tem nazivom. Leta 2008 se je odločil, da na volilnem

Upa da se njegovo delo na zvezi še zdaleč ni končalo, kakor tudi ne na Dl Hrastnik, saj je potrebno še marsikaj postoriti, glede na situacijo v kateri se društva nahajajo.

Kljub invalidnosti je tudi sam aktiven športnik — rekreativec in organizator različnih športnih srečanj, ki jih društvo goji za boljše počutje svojih članov. Udeležuje se vseh aktivnosti društva invalidov Hrastnik, katere društvo izvaja po programu. Da lahko opravlja delo predsednika, se vedno udeležuje vseh izobraževanj in usposabljanj ZDIS-a in FIHA. V občini Hrastnik je član sveta invalidov od samega začetka, ko je občina Hrastnik pridobila listino občina po meri invalida, že daljnega leta 2006. Nenehno se zavzema za dobrobit in bolj kakovostno življenje invalidov, pa tudi starejših občanov občine Hrastnik.

Da lahko društvo uspešno deluje in se financira iz javnih sredstev ZDIS – FIHO in Občine, mora izpolnjevati zakonska določila, da ohranja status invalidske organizacije in status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in invalidskega varstva. In za to je potrebno nenehno izpolnjevati veliko papirne administracije, kar Rajko Žagar dosledno izvaja.«

Savus

Foto: Branko Klančar