Občina Trbovlje je objavila javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev naziva častni občan/občanka in Prvojunijske nagrade za leto 2021

Občina vsako leto objavi omenjeni razpis za podelitev najvišjih občinskih priznanj, ki ju podeljuje Občinski svet Občine Trbovlje. Naziv častni občan/občanka se podeljuje za posebne zasluge in izjemne dosežke v življenju občanov in občank na različnih področjih, pomembnih za razvoj občine. Izjemoma lahko naziv častni občan prejmejo tudi drugi, ki so izjemno prispevali k ugledu in razvoju občine Trbovlje.

Poleg predlogov za naziv častni občan pa lahko predlagatelji podajo tudi predloge za Prvojunijske nagrade, ki jo lahko prejmejo občani in občanke Trbovelj za življenjsko delo  in večletno nadpovprečno uspešno delo in uveljavitev na različnih področjih družbenega in gospodarskega življenja; za izjemne posamične dosežke občanov ali občank, ki so prispevali k ugledu, razvoju in uspehu občine Trbovlje oziroma za izjemne dosežke na posebnih področjih tudi izven Trbovelj, ki prispevajo k ugledu mesta oziroma občine Trbovlje. Prvojunijsko nagrado lahko izjemoma prejmejo tudi drugi državljani RS in državljani drugih držav, če so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju in ugledu občine Trbovlje.

Prvojunijsko nagrado lahko prejmejo tudi podjetja, zavodi, organizacije, društva, skupine ali združenja. Ta nagrada se ne podeljuje za dosežke na kulturnem in umetniškem področju.

Predloge mora komisija prejeti do 27. marca 2021, priporočeno v kuverti na naslov Občina Trbovlje, Komisija za družbene dejavnosti in občinska priznanja, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje – s pripisom »Za javni razpis častni občan in Prvojunijska nagrada – NE ODPIRAJ«.

Razpisna dokumentacij je na voljo na tej povezavi.

Savus

Foto: Vukašin Šobot