Leto 2020 je potekalo v znamenju epidemije covida-19, kar se je odrazilo pri opravljenih prostovoljskih urah. Število prostovoljskih ur se je povečalo na področju sociale, civilne zaščite in varovanja okolja. Občutno pa so se zmanjšale opravljene ure na področju kulture in športa. 83 organizacij vpisanih v vpisnik prostovoljskih organizacij iz zasavske regije je za leto 2020 poročalo o 1779 vključenih prostovoljcih, ki so opravili 146.500 ur prostovoljskega dela v vrednosti 1,35 milijonov evrov. Toliko ur v enem letu opravi 70 za polni delovni čas zaposlenih oseb.

Prostovoljcev v regiji manj, vendar opravljenih prostovoljskih ur več kot leto prej

Glede na leto 2019 se je število prostovoljskih organizacij (nevladne organizacije) in organizacij s prostovoljskim programom (javni zavodi), ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij v letu 2020 povečalo za pet. Kljub temu, da se je število vključenih prostovoljcev glede na lanske podatke zmanjšalo za 1 % oz. 19 oseb, so skupaj opravili za 5,8 % oz. 8431 prostovoljskih ur več kot leto prej. Skupaj kar 146.500 ur prostovoljskega dela.

Prostovoljskih ur opravljenih za 70 zaposlenih oseb

V zasavski regiji so v letu 2020 poročali o 1779 vključenih prostovoljcih v 83 organizacijah, kar predstavlja povprečno 21 prostovoljcev na organizacijo. Ti so opravili za 146.500 prostovoljskih ur, kar predstavlja povprečno 1765 ur ali 44 delovnih tednov ali 221 delovnih dni na organizacijo. Skupaj to predstavlja opravljenega dela za kar 70 zaposlenih, ki so eno leto delali polni delovni čas. Posamezni prostovoljec v regiji je tako opravil v letu povprečno 82 ur ali za nekaj več kot 10 delovnih dni prostovoljskega dela.

Prevladujejo prostovoljke

Med prostovoljci v regiji prevladujejo ženske (60 %). Največ prostovoljcev je starih med 30 in 60 let (36 %), sledijo starejši od 60 let (31 %), 22 % je mladih od 18 do 30 let in 11 % mlajših od 18 let.

Največ prostovoljskega dela se opravi na področju socialne dejavnosti

Največ dela so prostovoljci opravili na področju socialne dejavnosti (32 % oz. 46.185 ur), civilne zaščite in reševanja (20 % oz. 28.786 ur) ter vzgoje in izobraževanja (15 % oz. 22.511 ur). Glede na prejšnja leta se je tako občutno zmanjšalo število opravljenih ur na področju kulture in umetnosti ter se povečalo število opravljenih ur na področju civilne zaščite in reševanja kar je odraz ukrepov in potreb zaradi epidemije covid-19.  Opazno je bilo tudi povečanje prostovoljskih ur na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

To so zabeleženi podatki 83 organizacij, ki so o svojem prostovoljskem delu poročale na AJPES in so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij. Med njimi je 74 nevladnih organizacij, kar predstavlja le 12 % vseh NVO v regiji, ki so v vpisniku in so poročale o opravljenih prostovoljskih urah in 9 javnih zavodov iz zasavske regije. Opravljenega je tako veliko več prostovoljskega dela, kot ga zajemajo uradne evidence. V poročilu namreč ni zajeto prostovoljstvo, ki se opravlja v okviru organizacij, ki se niso vpisale v vpisnik ali pa ga posameznice ali posamezniki opravljajo manj kot 24 ur letno.

Analizo je pripravil Regionalni center NVO, neuradne podatke pa so črpali iz poročil o prostovoljstvu iz AJPESa.

*Vrednost prispevka prostovoljskega dela je izračunana na podlagi podatkov o opravljenih prostovoljskih urah glede na vrsto dela in ocenjene vrednosti, ki so določene v Pravilniku o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (1 ura organizacijskega dela je 13 evrov, vsebinskega dela 10 evrov, drugega dela pa 6 evrov).

Savus

Foto: Regionalni center NVO