Na predvečer praznika dneva upora proti okupatorju, 26. aprila, so pripravili v dvorani Delavskega doma Hrastnik osrednja občinska slovesnost.

Slovesnost sta tudi leto pripravili Občina Hrastnik in Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Hrastnik.

Slavnostni govornik dr. Martin Premk, član predsedstva ZZB NOB Slovenije, je z izbranimi besedami osvetlil narodnoosvobodilni boj na Slovenskem in ga povezal s trenutno družbeno in politično situacijo v Sloveniji.

V kulturnem programu so sodelovali: Rudarska godba Hrastnik, moški zbor Un s Trboul in povezovalec – recitator Jože Bovhan, ki je odlično deklamiral poezijo partizanskega pesnika Karla Destovnika Kajuha.

Jani Zore

Foto: Aljoška Zavrašek