V sklopu projekta Pomisli, predno (za)parkiraš, podprtega a s strani ACF Slovenia, je Društvo za mobilnost invalidov Moja pot pripravilo kampanjo, s katero opozarjajo na težave invalidov pri parkiranju.

Invalid rabi prostor

Samostojni voznik invalid je (lahko) na poti sam in za omogočen vstop/izstop iz vozila potrebuje določen prostor. Predvsem težje gibalno ovirani, ki potrebujejo prostor za dvigalo (zadnje ali stransko) v prilagojenem kombi vozilu.

Prepogosto se dogaja, da parkiramo pravilno, ko pa se vrnemo na parkirišče, je nekdo parkiral malenkost čez črto (na rumeno polje) in nam tako onemogočil vstop v vozilo. Sledi (lahko tudi večurno) čakanje, da se voznik nepravilno ali površno parkiranega vozila pojavi in odpelje.

»Posneli smo štiri takšne situacije s katerimi želimo širšo javnost opozoriti na problematiko in s kampanjo pozitivno prispevati h kulturi parkiranja. Poleg video spotov smo pripravili tudi plakatne kampanje, ki potekajo v večjih mestih pri večjih parkiriščih, pretežno v bližini trgovskih centrov,« so zapisali v sporočilu za javnost v društvu. V filmu, ki ga spodaj ponujamo na ogled je sodeloval Trboveljčan Maks Mausser, motokrost, ki mu je huda poškodba preprečila obetavno kariero.

Problem

Z razvojem tehnologij, avtomobilske industrije in zakona o izenačevanju možnosti invalidov se v zadnjih letih povečuje število (težje) gibalno oviranih invalidov, ki so samostojni vozniki. Mobilnost temeljno pripomore tudi k vključenosti v družbo.

A težava je, ker širša javnost ne pozna, ni seznanjena in se ne zaveda pomembnosti zadostnega zagotovljenega prostora za vstop/izstop invalida iz vozila. Invalid lahko povsem pravilno parkira svoje vozilo tako, da si omogoči dovolj prostora za stransko ali zadnje dvigalo v prilagojenem kombi vozilu. Vendar, če nato nekdo parkira nepravilno in površno, čez črto na rumeno polje, invalidu ob povratku onemogoči vstop v vozilo. Sledi (lahko tudi večurno) čakanje na povratek voznika ali voznice nepravilno parkiranega vozila.

Rešitev

»Družbo je treba o tem izobraziti oz. informirati. »Iz lastnih izkušenj vemo, da je voznik, ki povzroči prej opisan problem, v prihodnosti precej bolj previden in premisli, predno parkira vozilo. Kot rešitev tako nikakor ne vidimo višjih kazni ali dodatne represije, saj je le informiranje in izobraževanje tisto, ki pripomore k napredku družbe,« pravijo v društvu Moja pot.

V tujini, predvsem ZDA, imajo parkirišča ločena na parkirna mesta za invalide in parkirna mesta za vozila z dostopom za invalidski voziček. Temu primerne so tudi dimenzije parkirnih mest. V Evropi takšnih ločevanj (še) ne poznamo, je pa ozaveščenost na zahodu in severu celine na višjem nivoju.

Parkiranje v Trbovljah

Marca je Društvo za mobilnost invalidov pripravilo terensko opazovanje v Trbovljah, Laškem, Celju in Domžalah. Obiskali smo tako večje kot tudi manjše parkirne površine ter tudi parkirno hišo v Trbovljah. Nas zanimajo ugotovitve iz Trbovelj.

Večji trgovski center z večjimi parkirnimi površinami v Trbovljah se je (podobno kot v Celju) presenetljivo izkazal za najbolj »varnega«. V Trbovljah so v času opazovanja parkirna mesta za invalide zasedali le tisti, ki so tja parkirali upravičeno oz. so imeli na vidnem mestu vozila invalidsko parkirno karto. Na nobenem od omenjenih parkirišč v času opazovanja ni prišlo do potencialnega zaparkiranja oz. napačnega parkiranja.

V centru Trbovelj pri trgovskem centru s parkirno hišo je bilo 67 % upravičenih parkiranj na prostor za invalida. Eden izmed voznikov je parkiral svoje vozilo površno in malomarno ter na ta način zavzel dve parkirni mesti za invalide.

Povsem druga zgodba je bila pred trgovino enega izmed ponudnikov. V pol ure (najkrajši opazovani čas) je kar 5 voznikov neupravičeno parkiralo na mesto, rezervirano za invalide. Pred to trgovino so zabeležili najvišji odstotek neupravičeno zasedenih parkirnih mest za invalide; takšnih je bilo kar 71 %. Upravičeno zasedenih je bilo zgolj 29 %, kar je precej manj, kot pri vseh drugih opazovanih parkiriščih.

Torej, pomisli, predno (za)parkiraš.

Savus

Foto: arhiv Društva za mobilnost invalidov Moja pot