Slavko Stošicki


Poet

Me ljubiš, moj dragi, poet?

Vse kar diha v meni,

predala sem le tebi,

za tvoj sanjavi svet, poet.

 

Me čutiš, moj dragi, poet?

Moje telo hrepeneče,

poželenje to ljubeče,

saj telo je kakor cvet, poet.

 

Ujetnik tvojih sem besed,

rojeni verzi bivajo v meni,

v mislih mojih, ti si moj poet.

 

Besede tvoje so pustile sled,

zapisne globoko so v duši,

zato, za vedno ti boš, moj poet.


Slavko Stošicki je Trboveljčan, ki že dolgo živi na Bledu. Nekaj časa je bil urednik in direktor Radia Trbovlje, potem pa se je posvetil delu v zasebni družbi Samps. Je eden od utemeljiteljev slovenske stroke ocenjevanja. Po osamosvojitvi Slovenije je postal vodilni ocenjevalec za stroje in opremo v Sloveniji. Umetnost mu ni neznana. Ukvarjal se je z glasbo (klarinet), slikanjem, fotografijo, od najstniških let naprej pa tudi s pisanjem pesmi. Leta 2015 je izdal pesniško zbirko Pesmi za dva. Pesmi, v katerih opeva svoj sedanji bivanjski okoliš (Bled z okolico) pa je skupaj z odličnimi fotografijami izdal v okviru leta 2019.


Foto: arhiv Savus