Izdajanje časopisa Savus podpirajo številni podporniki. Posameznike, ki že vsa leta s svojimi prispevki pomagajo časopisu, objavljamo že ves čas izhajanja na zadnji strani časopisa.

Veseli smo, da se akciji podporništva našemu in edinemu časopisu vseh Zasavcev pridružuje vsak dan več podpornikov. Različna podjetja, samostojni podjetniki, zavodi, društva in obrtniki sodelujejo v akciji podporništva časopisa Savus in tako podpirajo boljšo vsebino časopisa in možnost, da vsi Zasavci enkrat mesečno lahko vzamejo v roke regijski časopis, ki skrbi za korektno in dobro informiranje Zasavja o Zasavju. Predvsem pa o ljudeh, ki delajo Zasavje boljše.

Brez vaše podpore bi časopis verjetno hiral in shiral. Zato smo hvaležni vsakemu, ki se odloči, da bo zraven. Da bo špiruc. Če se odločite za podporništvo, pišite na info@savus.si.

Uredništvo Savusa

Izdajo časopisa Savus podpirajo podjetja, samostojni podjetniki, zavodi, društva …

Dewesoft Trbovlje, Ekoen avto Trbovlje, Elkas Izlake, Kalmer Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi, Spekter Trbovlje, Spletična.si – Ujeda Loke pri Zagorju, Xella porobeton Kisovec

 

 

 


Avtohiša Kržišnik Zagorje, Audio BM Ljubljana, Ekološka trgovina Gajbica Trbovlje, Elin E Hrastnik, Meladens Vransko, Občina Hrastnik, Skitti Izlake

 

 


 

Alnex Trbovlje, Apnenec Zagorje, Avtohiša Malgaj Trbovlje, Budja Iztok Trbovlje, Ceroz Dol pri Hrastniku, Delavski dom Zagorje, ETI Izlake, Eurostil Remih Andrej Zagorje, Gipin Trbovlje, JE&GR Zagorje, Komunala Trbovlje, Ložina Sibila Trgovina Montekukuli Trbovlje, Malgaj Trbovlje, Mladinski center Zagorje, Nanocut Hrastnik, Občina Trbovlje, Pavčnik Dol pri Hrastniku, Spektra 9 Dol pri Hrastniku, Stanovanjsko obrtno podjetje Trbovlje, Tigrus Trbovlje


Adakta Trbovlje, Ahac A&R Trbovlje, Animalia Špela Vodlan Zagorje, ASR Kisovec, C-mon Simon Kmetič Trbovlje, EMB Zagorje, Fizioterapija Čebokelj Celje, Forstek Dol pri Hrastniku, Glasbena šola Zagorje, Kotar Matic Zagorje, KRC Hrastnik, Lekarna Pušnik Trbovlje, Mair Leskovar Jože Zagorje, Nanocut Hrastnik, Napret Čeperlin Damjana – vrtnarstvo Marno, Prevajanje za vas – Boštjan Grošelj Šentlambert, Razpotnik Matjaž Zagorje, Remškar Jože Čemšenik, Repovž Jurij Zagorje, RSA Trbovlje, Sajovic Viktor Čemšenik, Varstveno delovni center Zasavje, Vitana Izlake, Zavod za mladino in šport Trbovlje


Baš Janez Trbovlje, Božič Srečko Kisovec, Brvar Urban Trbovlje, Dimnikarji Zagorje, Društvo invalidov Hrastnik, Esiks Dol pri Hrastniku, Glasbena šola Trbovlje, Geodetski biro Jože Cestnik Trbovlje, GSS Corp – Alen Odžić Hrastnik, Haberl Polona  Hrastnik, Hamiti Iljber Trbovlje, Hauptman Thomas Dol pri Hrastniku, Ihanec Stojan Zagorje, Jamšek Mirica RSJ Dobovec, Kanižar Janez Trbovlje, Kink Pušnik Alenka Trbovlje, Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Kosmač Rado Mošenik – Sava, Kumplast Ule Jože Zagorje, Lapornik Bojan Hrastnik, Makek Viljem Turje, Mladinski center Hrastnik, Naturas Hrastnik, Ocepek Srečko Kandrše, OPIM Hrastnik, Pronig Trbovlje, Računovodstvo BroBiro Trbovlje, Rome Rodič Jasmina Zagorje, RTCZ Hrastnik, Takošiva Design – Kristina Sekelj Hrastnik, Trgovina Mastnak – Mastnak Mirko Hrastnik, Ustni higienik – Jasna Štrbac Trbovlje, Vrtnarstvo Octa Dol pri Hrastniku, Žerko Janez Vidrga Vače.


 

Nekateri podporniki niso želeli biti javno objavljeni.