Izdajanje časopisa Savus podpirajo številni podporniki. Posameznike, ki že vsa leta s svojimi prispevki pomagajo časopisu, objavljamo že ves čas izhajanja na zadnji strani časopisa.

Veseli smo, da se akciji podporništva našemu in edinemu časopisu vseh Zasavcev pridružuje vsak dan več podpornikov. Tudi različna podjetja, samostojni podjetniki, zavodi, društva in obrtniki sodelujejo v akciji podporništva časopisa Savus in tako podpirajo boljšo vsebino časopisa in možnost, da vsi Zasavci enkrat mesečno lahko vzamejo v roke regijski časopis, ki skrbi za korektno in dobro informiranje Zasavja o Zasavju. Predvsem pa o ljudeh, ki delajo Zasavje boljše.

Brez vaše podpore bi časopis verjetno hiral in shiral. Zato smo hvaležni vsakemu, ki se odloči, da bo zraven. Da bo špiruc. Če se odločite za podporništvo, pišite na info@savus.si.

Uredništvo Savusa

Izdajo časopisa Savus podpirajo podjetja, samostojni podjetniki, zavodi, društva …

 

Dewesoft Trbovlje, Ekoen avto Trbovlje, Elkas Izlake, Kalmer Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi, Spekter Trbovlje, Spletična.si – Ujeda Loke pri Zagorju, Xella porobeton Kisovec


Kržišnik Zagorje, Audio BM Ljubljana, Ekološka trgovina Gajbica Trbovlje, Elin E Hrastnik, Meladens Vransko, Občina Hrastnik, Skitti Izlake


 

Alnex Trbovlje, Apnenec Zagorje, Avtohiša Malgaj Trbovlje, Budja Iztok Trbovlje, Ceroz Dol pri Hrastniku, Chipolo Trbovlje, Delavski dom Zagorje, ETI Izlake, Eurostil Remih Andrej Zagorje, Gipin Trbovlje, JE&GR Zagorje, Komunala Trbovlje, Ložina Sibila Trgovina Montekukuli Trbovlje, Malgaj Trbovlje, Mladinski center Zagorje, Občina Trbovlje, Območna obrtna zbornica Trbovlje, Pavčnik Dol pri Hrastniku, Spektra 9 Dol pri Hrastniku, Stanovanjsko obrtno podjetje Trbovlje, Tigrus Trbovlje, Würth Elektronik Trbovlje


 

Adakta Trbovlje,  Ahac A&R Trbovlje, Animalia Špela Vodlan Zagorje, ASR Kisovec, Bajda Marko Trbovlje, C-mon Simon Kmetič Trbovlje, EMB Zagorje, Fizioterapija Čebokelj Celje, Forstek Dol pri Hrastniku, Glasbena šola Zagorje, Katapult Trbovlje, KRC Hrastnik, Lekarna Pušnik Trbovlje, Mair Leskovar Marjan Zagorje, Nanocut Hrastnik, Napret Čeperlin Damjana – vrtnarstvo Marno, Pama Trbovlje, Prevajanje za vas – Boštjan Grošelj Šentlambert, Razpotnik Matjaž Zagorje, Remškar Jože Čemšenik, Repovž Jurij Zagorje, RSA Trbovlje, Sajovic Viktor Čemšenik, Varstveno delovni center Zasavje, Vitana Izlake, Zavod za mladino in šport Trbovlje


 

Baš Janez Trbovlje, Dimnikarji Zagorje, Društvo invalidov Hrastnik, Esiks Dol pri Hrastniku, Glasbena šola Trbovlje, Geodetski biro Jože Cestnik Trbovlje, GSS Corp – Alen Odžić Hrastnik, Haberl Polona  Hrastnik, Hamiti Iljber Trbovlje, Hauptman Thomas Dol pri Hrastniku, Ihanec Stojan Zagorje, Izlakar Rudolf Čemšenik, Jamšek Mirica RSJ Dobovec, Kanižar Janez Trbovlje, Kern Saša Trbovlje,  Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Kumplast Ule Jože Zagorje, Lapornik Bojan Hrastnik, MA – Alenka Kink Pušnik Trbovlje, Madžarević Marko Trbovlje, Makek Viljem Turje, Mladinski center Hrastnik, Naturas Hrastnik, Ocepek Srečko Kandrše, OPIM Hrastnik, Planis Zagorje, Pronig Trbovlje, Računovodstvo BroBiro Trbovlje, Rome Rodič Jasmina Zagorje, RTCZ Hrastnik, Takošiva Design – Kristina Sekelj Hrastnik, Toriprint Zagorje, Trgovina Mastnak – Mastnak Mirko Hrastnik, Urh Adrijana Trbovlje, Ustni higienik – Jasna Štrbac Trbovlje, Vrtnarstvo Octa Dol pri Hrastniku.

Nekateri podporniki niso želeli biti javno objavljeni.