sreda, 24 aprila, 2024

Iz te kategorije

Na današnji dan: Martin Gosak

Martin Gosak je bil »župan« občine Trbovlje od leta 1958 do 1962. Pravzaprav je bil predsednik Občinskega ljudskega odbora Trbovlje. Tista leta so bila izjemno pomembna za razvoj Trbovelj, saj so zgradili veliko stanovanj, urejali ceste, odpirali podjetja, še celo svojo ladjo je dobilo Trbovlje.

Mladost

Martin Gosak se je rodil 12. oktobra 1919 v Trbovljah. Sin rudarja je pred drugo svetovno vojno končal šolo za strojnega tehnika, zaposlil se je v Elektrarni Trbovlje, kjer je delal od leta 1939 do 1943. Bil je član trboveljskega Sokola, v atletski vrsti je vadil skok v višino, pri Amaterju pa je igral nogomet. Proti koncu druge svetovne vojne je odšel v partizane.

Po vojni

Po vojni je do leta 1948 delal najprej v trboveljski cementarni, nato v Anhovem. Leta 1949 je bil imenovan za glavnega direktorja direkcije za azbest v Beogradu, leta 1950 pa za pomočnika ministra v direkciji gradbene industrije LRS. To delo je opravljal do leta 1952, ko je postal predsednik Okrajnega ljudskega odbora Trbovlje.

Vodenje občine

Po ukinitvi trboveljskega okraja je leta 1958 postal predsednik Občinskega ljudskega odbora Trbovlje. Poleg tega je deloval v družbenopolitičnih organizacijah, zastopal je Posavje (takrat združeno z Zasavjem) v zvezni ljudski skupščini in Trbovlje v okrajni skupščini. Veliko zaslug ima za to, da so leta 1961 v Beogradu podprli njegovo pobudo o ustanovitvi srednje tehniške šole v Trbovljah. Leta 1963 ga je bolezen priklenila na posteljo, umrl je 4. aprila 1963. Na pogrebu se je od njega poslovila velika množica Trboveljčanov.

Pomembni mejniki

V času njegovega vodenja občine Trbovlje je bil razvoj Trbovelj izjemno hiter. Zgradili so kovinarsko šolo, odprli novo rudarsko šolo, dogradili OŠ Tončke Čeč. Na OŠ Alojza Hohkrauta so uredili centralno ogrevanje.

Odprli so novo pošto in nov bencinski servis, podrli so rudniški konzum. Ustanovili so Rudis, tovarno Tika, Tovarno zidakov iz elektrofiltrskega pepela. Narodna banka je odprla novo bančno poslopje, Mehanika je zgradila poslopje za strojno obdelavo, v Cementarni so odprli nov pomemben obrat.

Takrat so odprli novo cesto čez Trojane in pričeli graditi zasavsko cesto. Zgradili so novo cesto na Mrzlico, posodobili cesto od Sušnika do železniškega kolodvora. Odprli so obnovljen most čez Savo.

Nova stanovanja

Leta 1958 so zgradili štiri bloke s 30 stanovanji, leta 1960 14 stanovanjskih blokov s 127 stanovanji, v letu 1961 še štiri stanovanjske bloke s 65 stanovanji in leta 1962 stanovanjske bloke s 86 stanovanji. Elektro Trbovlje je na Rudarski cesti zgradil l l-nadstropno stanovanjsko zgradbo (1960).

Stadion Rudar je dobil novo tribuno. Začeli so graditi otroško bolnišnico. Na Kumu so pričeli graditi oddajnik. Splovili so ladjo Trbovlje. Občinski ljudski odbor Trbovlje je izdal knjigo Janka Orožna Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola. Na Vrheh so odprli Kočo revirskih in savinjskih borcev, v Trbovljah pa novo mestno knjižnico in okroglo hišo pri Dimniku.

Savus

Foto: Župani naših Trbovelj

Viri in literatura:

Irena Ivančič Lebar, Župani naših Trbovelj


 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor