V Hrastniku imajo v letu 2019 precej načrtov, ki so povezani tudi z ureditvijo cest. Tako Direkcija za infrastrukturo RS urejuje lastniška razmerja v centru Dola pri Hrastniku, kjer odkupujejo hiše in zemljišča za ureditev regionalne ceste skozi Dol. Cesto Hrastnik – Šmarjeta bodo namreč posodobili. Na Dolu bodo morali porušiti spodnji niz hiš skozi kraj od bivše občinske hiše, kjer je sedaj sedež krajevne skupnosti, do hiš pri uvozu na parkirišče podjetja Forstek. Hiše bodo porušili, stanovalci se bodo morali preseliti. Lastninske zadeve naj bi uredili do konca letošnjega leta. Krajevna skupnost, društvo upokojencev in še nekatera društva naj bi dobili prostor verjetno ob dolski kulturni dvorani (bivši klub). Ker bodo porušili tudi gasilski dom, bodo na Dolu zgradili nove prostore za PGD Dol pri Hrastniku. Teren je že pripravljen na prostoru bivše Dolančeve hiše, ki jo je občina že pred leti odkupila.

Izjemno pomembna za promet skozi Dol je tudi druga načrtovana državna naložba v ceste. Z ureditvijo ceste Hrastnik-Zidani Most bo promet skozi Dol in čez Marno namreč manj obremenjen s tovornjaki in predvsem pozimi precej bolj tekoč. Država mora na trasi Hrastnik-Zidani Most urediti še tri lastniška razmerja. Računajo, da bodo do jeseni papirji urejeni, takrat bi lahko pričeli tudi z deli. V letu 2020 se nameravajo najprej lotili gradnje mostu v Hrastniku, kjer so se odločili za malo spremenjeno traso, in enega izmed mostov v Zidanem Mostu. V naslednjih letih pa bodo opravili še druga zahtevna dela nove cestne povezave. Kot sedaj kaže, naj bi se zapeljali po novi cesti leta 2023.

V Hrastniku se nameravajo lotili še nekaj naložb v ceste. Dva odseka lokalnih cest namerava občina urediti skupaj z Rudnikom Trbovlje-Hrastnik. Lotili pa se bodo tudi ureditve pešpoti med Dolom in Hrastnikom preko Starega Hrastnika.

Video: Youtube / arhiv podjetja PNZ

MP

Prejšnji članek32 let od plazu na Ruardiju
Naslednji članekMinirali so, cesta še naprej zaprta