sobota, 20 julija, 2024

Iz te kategorije

Participativni proračun v Trbovljah

Občina Trbovlje je objavila poziv za participativni proračun, s katerim bodo lahko Trboveljčanke in Trboveljčani v prihodnjem letu soustvarjali razvoj Trbovelj. Poimenovali so ga Udloč se, zanj pa zagotovili 50.000 evrov.

Svoje ideje lahko občani predlagajo med poletjem, projekti pa se bodo izvajali v prihodnjem letu. Občani bodo lahko predlagali in kasneje glasovali za projekte iz petih lokacijskih območij (območje 1: KS Čeče, območje 2: KS Klek, območje 3: KS Franc Salamon, območje 4: KS Dobovec in območje 5: KS Alojz Hohkraut, KS Center, KS Franc Fakin, KS Ivan Keše, KS Fric Keršič, KS Zasavje). Predlagajo in glasujejo lahko za projekte iz kateregakoli območja in niso omejeni na krajevno skupnost, v kateri živijo.

Za območja 1, 2, 3 in 4 se za izvedbo participativnega proračuna za leto 2024 nameni sredstva v višini do 6.000 evrov za vsako območje, za območje 5 pa sredstva do višine 26.000 evrov. Posamezni predlagani projekti v kateremkoli območju morajo biti ovrednoteni med 2.000 in 5.000 evri. Občani bodo lahko ideje in predloge z opisom izvedbe in finančnim ovrednotenjem projekta oddajali od 1. julija do 30. avgusta 2023 preko spletne strani Občine Trbovlje, po pošti ali osebno na sedežu Občine Trbovlje (obrazec je na voljo na spletni strani in v vložišču občine v pisarni 3B).

Vse prejete predloge bo strokovna komisija pregledala in presodila ali projektni predlog zadostuje vsem zahtevanim pogojem in ali je izvedljiv. Vse projektne predloge, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo strokovna komisija uvrstila na glasovanje. Občani bodo lahko svoj glas oddali na spletni strani Občine Trbovlje ali na sedežu Občine Trbovlje od 15. septembra do 7. oktobra 2023. Končni izbor projektov, izglasovan s strani občanov, bo objavljen na spletni strani občine in izveden v letu 2024.

»Participativni proračun ponuja možnost, da občanke in občane povabimo k sodelovanju in odločanju ter z roko v roki soustvarjamo razvoj našega mesta. Najprej s predlogi, nato z glasovanjem in kasnejše še z izvedbo predlaganih projektov,« so še zapisali v izjavi za javnost na Občini Trbovlje.

Savus

Foto: Občina Trbovlje


 

Previous article
Next article

Isti avtor