Parada učenja 2022 je 25. maja na Cankarjem trgu v Zagorju odlično uspela. Zasavska ljudske univerze kot organizator je povezala številne zasavske zavode, organizacije, društva.

Rdeča nit na Paradi učenja je bila Zdrav duh v zdravem telesu, dogodek pa je bil namenjen vsem generacijam, širjenju kulture vseživljenjskega učenja, spodbujanju socialnega vključevanja v regiji

»Paradi učenja je potekala v 17-ih slovenskih mestih. Ponosni smo, da smo jo že šestič pripeljali v Zasavje in drugič v Zagorje ob Savi. S skupnimi močmi smo pripravili izvrsten dogodek, ki je bil glasbeno, kulturno in gibalno naravnan, predvsem pa priložnost za vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko povezovanje,  druženje, radost, smeh in lepa doživetja,« je po prireditvi povedala direktorica Zasavske ljudske univerze Polona Trebušak.

In še dobra misel, ki preveva vse učeče se ljudi. »Učenje je življenje, naj krepi in radosti vse leto. Na uspešno sodelovanje tudi v prihodnje!«

Savus

Foto: arhiv Savus