sreda, 24 aprila, 2024

Iz te kategorije

Pajić ni več direktor ZD Hrastnik

S 1. marcem se je dosedanji direktor Zdravstvenega doma Hrastnik Gregor Pajić podal na novo poslovno pot, zato je vodenje Zdravstvenega doma Hrastnik kot vršilec dolžnosti prevzel zdravnik Muamer Mušić. Razpis za novega direktorja so že objavili.

»Gregor Pajić je vodenje Zdravstvenega doma Hrastnik prevzel leta 2019 z nalogo, da stanje hrastniškega zdravstvenega doma sanira. Zdravstveni dom je bil zaradi slabega preteklega poslovanja namreč v resnih težavah – primanjkovalo je zdravnikov, izvajalo se je le najnujnejše investicije in vzdrževalna dela, skupna bilančna izguba pa je znašala kar četrtino milijona. Tri leta kasneje je stanje sanirano, zavod je finančno in kadrovsko okrepljen ter uspešno sledi razvojnim ciljem. Dosedanji direktor Pajić po uspešni sanaciji tako vajeti vodenja zdravstvenega doma v dobri kondiciji predaja novemu direktorju,« so zapisali v sporočilu za javnost na Občini Hrastnik.

Poleg finančne sanacije je bilo v zadnjih treh letih opravljeno več investicij in vzdrževalnih del, velik je bil tudi vložek v informacijski sistem, ki je za poslovanje Zdravstvenega doma Hrastnik nujno potreben.

Večje naložbe

V zavodu so v zadnjih treh letih na novo uredili informacijsko sobo, prostor za čistilke, sejno sobo, dodatne pisarne, uredili so zobno ambulanto v hrastniški osnovni šoli ter na Dolu pri Hrastniku, kupili ultrazvok za ginekologijo ter aparate za delo fizioterapije in laboratorija, prenovili so prostore fizioterapije in del prostorov ter toaletne prostore v laboratoriju, hodnike v delu zobozdravstva, zamenjali so dotrajane vodovodne cevi, kupili novo reševalno vozilo, naročen je tudi avto za opravljanje dializnih in sanitetnih prevozov.

Z investicijo Občine Hrastnik so uredili tudi ambulanto na Dolu, kjer so zamenjali celotno stavbno pohištvo in delno uredili strop.

Kadrovsko področje

Na kadrovskem področju je zdravstveni dom v zadnjih treh letih v treh ambulantah pridobil štiri zdravnike družinske medicine, v zadnjem obdobju pa še pediatrinjo za delo šolske preventive, zdravnico iz Črne Gore za delo v ambulanti družinske medicine, zdravnico družinske medicine za skrajšani delovni čas za delo v Domu starejših Hrastnik (od 1. marca 2022 dalje), specialistko medicinske biokemije, specialistko ginekologije (z delom prične v maju 2022), specializantki ginekologije, bodočo specializantko medicine dela, prometa in športa, dve patronažni sestri za nadomeščanje porodniškega dopusta … Zdravstveni dom se sicer kot vsi zdravstveni domovi v državi  še vedno sooča s problemom pomanjkanja zdravnikov družinske medicine, a gre za širšo problematiko na ravni države.

Drugi projekti

Zdravstveni dom je uspešno pridobil evropska sredstva za projekt Skupaj za varno jutri, uspešen je bil tudi v konzorciju pri projektu Podpora in izobraževanje svojcev in bolnikov s Parkinsonovo boleznijo na osnovi demence, uspešno je uvedel in vzdrževal standard kakovosti ISO 9001. Vsa leta je uspešno izvajal ekološko prostovoljno humanitarno akcijo Manj svečk za manj grobov, so še zapisali v sporočilu za javnost na Občini Hrastnik, kjer so se direktorju Pajiću zahvalili za delo v Zdravstvenem domu Hrastnik.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Isti avtor