Po razpravi, ki sta jo organizirala zagorsko društvo prijateljev mladine in mladinski center, so zagorski otroški parlamentarci predstavili sveženj zamisli za bolj zanimivo šolanje. Med drugim so bili enotni, da bi si želeli v šoli pridobiti več praktičnih veščin, mnogo knjig pa bi po njihovem mnenju lahko nadomestili z najnovejšo tehnologijo. Prepričani so, da bi bili odnosi na šoli boljši, če bi lahko več časa delali v manjših skupinah, saj bi na ta način lahko bolj sproščeno in brez stereotipnih predstav pristopili bodisi do starejših učencev bodisi do učiteljev.

Živahno razpravo sta vodila Luka Lavrin in Nina Nahtigal. O omenjenih tematikah bodo mladi ponovno razpravljali 20. marca na regijskem otroškem parlamentu v Zagorju in takrat jih bomo podrobneje predstavili širši javnosti. Izbrani šolarji bodo svoje ideje zagovarjali tudi na nacionalnem srečanju, ki bo v Ljubljani.

Mlade razpravljavce je pozdravil in k razmišljanju za boljši jutri povabil tudi zagorski župan Matjaž Švagan. Izpostavil je pomen kvalitetnega šolskega sistema za vsako lokalno skupnost ter družbo v najširšem smislu. Župan se bo z zanimanjem seznanil s sklepi in pobudami mladih, sprejetimi na skorajšnjem regijskem srečanju, in si, kolikor je to v moči župana, prizadeval k njihovi uresničitvi. Vabilu na odprtje otroške parlamentarne razprave se je odzval tudi komandir zagorske policijske postaje Damjan Gajšek, ki je zbranim na kratko predstavil delo policistov in njihov trud za maksimalno varnost občanov ter izrekel dobrodošlico nastajajočim pobudam mladih.

ZT