V športnem parku na Logu v Hrastniku so lani odprli moderno in unikatno osrednje otroško igrišče. Igrišče od takrat dopolnjujejo z novimi igrali in urbano opremo, urejajo tudi okolico.

Občina želi, da celotni športni park postane skupen prostor druženja, igranja in rekreiranja za vse Hrastničanke in Hrastničane, kjer bi se srečevali starši, otroci, se skupaj igrali, rekreativci trenirali … Šele tako bo ta del Hrastnika resnično zaživel.

Del postopne nove podobe parka je tudi prenova stadiona z novo tartansko atletsko stezo. V sklopu prenove športnega parka in izgradnje novega igrišča je bila načrtovana tudi prestavitev otroškega igrišča Log (za cerkvijo) na druge lokacije, kar se bo zgodilo v naslednjem tednu.

Igrišče Log je postavljeno med dvema večjima stanovanjskima blokoma. Stanovalci že več let prosijo, da bi igrišču našli boljšo lokacijo, kjer vsakodnevni hrup na igrišču ne bi motil nikogar. To so našli v športnem parku na Logu in z veseljem lahko rečemo, da smo tako poskrbeli za zadovoljstvo vseh – stanovalcev in malčkov. V parku bodo ostale klopi in knjižnica na prostem (Knjigobežnice), s čimer se bo oblikoval prijeten in zelen kotiček za branje in delavnice na prostem.

Del igral z igrišča na Logu bodo prestavili na igrišče na Dolu, v Čeče in Frtico. Na slednjih dveh bodo zagotovili tudi nekaj novih igral, saj so ta predlog izglasovali krajani pri glasovanju o participativnem proračunu.

V okviru participativnega proračuna so izglasovali tudi predlog postavitve otroškega igrišča na Novem logu, kjer so že pripravili primeren prostor. Nekaj igral bodo tako prestavili tudi na to igrišče. Ker v tem predelu Hrastnika igrišča za otroke ni bilo, bo to zagotovo zelo dobra pridobitev za najmlajše.

Zaradi del in postavitev igral bodo vsa omenjena igrišča v prihodnjem tednu (od 9. do 13. maja) delno zaprta. Pri igrišču na Frtici in na Novem logu pa bo zaradi lažjega dostopa pri selitvi igral v ponedeljek, 9. maja, zaprtih tudi nekaj parkirni prostorov.

»Vljudno tudi prosimo, da v tem času otroci novo umeščenih igral ne uporabljajo, saj se morajo temelji ustrezno posušiti,« še sporočajo z Občine Hrastnik.

Savus

Foto: Občina Hrastnik