V teh dneh objavljamo, kaj je novega v zasavskih osnovnih in srednjih šolah. Tokrat je na vrsti Osnovna šola Trbovlje. Odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala  ravnateljica OŠ Trbovlje Petra Čede.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost?

V poletnem času smo na šoli opravili sprotna vzdrževalna dela. Staro gospodinjsko učilnico na matični šoli smo preuredili za delo z učenci z dodatno strokovno pomočjo (učenci prve in druge triade). Za individualno delo z učenci smo preuredili kabinet tehnike, dokupili šolske garderobne omarice in prebelili kakšno učilnico. Ker si želimo v prihodnosti slediti novim tehnološkim trendom in učence opolnomočiti tudi na področju elektrotehnike in robotike, smo pričeli z ureditvijo učilnice z računalniško podprtimi tehnologijami. V učilnico želimo v roku treh let postaviti različne stroje za digitalno ustvarjanje.

Koliko učencev v letošnjem šolskem letu obiskuje vašo šolo (in podružnice) in v koliko oddelkih se šolajo?

Na OŠ Trbovlje je trenutno vpisanih 623 učencev, od tega 5 učencev obiskuje PŠ Dobovec, 99 učencev PŠ Alojza Hohkrauta.

 

Koliko od teh je prvošolcev?

Prvošolce smo letos razdelili v 3 oddelke na matični šoli in en oddelek na PŠ Alojza Hohkrauta. Dva prvošolca sta tudi v kombiniranem oddelku na Dobovcu. Vseh prvošolcev imamo letos 76.

Kako ste se pripravili na novo šolsko leto? Kako so stekli prvi dnevi pouka in dejavnosti na šoli?

Ker smo se zadnji dve leti intenzivno pripravljali na različne modele pouka in načine poučevanja, je bilo letos teh priprav manj. Učitelji so lahko v času priprav na pouk dali bistveno večji poudarek na vsebino posameznega predmeta in načrtovanju uporabe raznolikih oblik in metod dela.

Imate v letošnjem šolskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s šolo (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

Pred 130 leti je zaživela naša najstarejša stavba, podružnična šola Alojza Hohkrauta, leta 1972 pa je bila s samoprispevkom zgrajena še Matična šola OŠ Trbovlje. Torej bomo letos praznovali kar dva jubileja, 50 in 130-letnico.

Ste se v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

Večjih vsebinskih projektov se nismo lotili, saj mislim, da vsi skupaj potrebujemo čas in se poskušamo vrniti v tirnice pred covidom. Številne dragocene izkušnje in novo pridobljena znanja, ki nam jih je covid prinesel, pa želimo premišljeno in postopoma umestiti v pouk in šolsko delo. Pravijo, da do velikih sprememb vodijo majhni koraki.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Učitelji že leta opozarjamo, da so učni načrti preobsežni in da so nujno potrebni posodobitve in prevetritve, kar sta pokazali tudi zadnji dve leti izobraževanja.

Vsekakor imamo tudi želje, ki so povezane z bivalnimi pogoji in boljšim počutjem učencev na šoli. Pred matično šolo je igrišče zelo dotrajano in zaradi poškodb asfalta, betona in žičnih ograj lahko tudi nevarno za učence. Za manjša popravila poskusimo poskrbeti sami (popravilo manjših razpok, zamenjava lesa na uničenih klopeh), žal pa je stanje igrišča tako slabo, da prav veliko sami ne moremo postoriti.

OŠ Trbovlje je šola, ki ima centralno kuhinjo in kuha za vse tri trboveljske osnovne šole. Na prehrano je vsako leto naročenih več učencev, zato bi potrebovali dodatni kader, predvsem pa posodobljeno kuhinjsko opremo in aparate, ki bi zagotavljali potrebne kapacitete, predvsem pa bi pripomogli k pripravi bolj kakovostnih obrokov.

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

Na OŠ Trbovlje je trenutno zaposlenih približno 90 delavcev (strokovni delavci, tehnično administrativni kader, javni delavci)

 

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako? Zakaj ja ali pa zakaj ne?

Tudi pri nas se srečujemo s problematiko pomanjkanja učiteljev določenih predmetov. Nekateri si službo raje poiščejo v gospodarstvu, saj so za svoje znanje in kompetence bolje plačani.

Savus

Foto: arhiv Savus