V teh dneh objavljamo, kaj je novega v zasavskih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih. Tokrat je na vrsti OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik. Odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala ravnateljica OŠ NHR Hrastnik Polona Dolanc.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost?

Med počitnicami smo generalno počistili in opravili nujna vzdrževalna dela na obeh šolah. Zamenjali smo dotrajana vrata, namestili nove pisoarje na predmetni stopnji v Hrastniku, dokupili nekaj kosov pohištva, table …  Z donatorskimi sredstvi smo prebelili stopnišče predmetne stopnje matične šole in uredili kotičke za branje in druženje na obeh šolah. Celotna vrednost investicij je 5722 evrov.

V sklopu 5. Javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje smo kot nosilec projekta Prenova šolskega dvorišča z ureditvijo učilnice na prostem skupaj s partnerjema Bregar Bojan s. p. Sito print in Turističnim društvom Hrastnik pridobili sredstva za prenovo šolskega dvorišča z ureditvijo učilnice na prostem.  Projekt je še v fazi izvedbe. Z obnovitvijo in preureditvijo dvorišča ter postavitvijo učilnice na prostem bomo pridobili ustrezne zasenčene in funkcionalne površine za učenje in druženje vseh uporabnikov različnih starostnih skupin. Prenova  vključuje ozelenitev površin z izbranimi drevesi in grmovnicami, ureditev otoka za smeti, kjer bo poudarek na ločenem zbiranju odpadkov in  postavitvijo stojal za kolesa, kar bo spodbujalo trajnostno mobilnost učencev, zaposlenih in obiskovalcev.  Uredila se je že  učilnica na prostem z ustreznimi mizami in klopmi, tako da lahko pouk to šolsko leto že poteka tudi zunaj v naravnem okolju. Sredstva za nakup miz in klopi je zagotovila Steklarna Hrastnik. Celoten projekt bo predvidoma zaključen do konca leta 2022. Vrednost celotne operacije je 49.571 evrov. Sofinanciranje projekta je v višini 34.605 evrov, preostalo so lastna sredstva, ki so zagotovljena s strani ustanovitelja Občine Hrastnik.

Koliko učencev v letošnjem šolskem letu obiskuje vašo šolo (in podružnice) in v koliko oddelkih se šolajo?

V našo šolo je letošnje leto vključenih 713 učencev, od tega 79 prvošolčkov. Šolajo se v 35 oddelkih (21 matična šola, 10 Podružnica Dol in 3 oddelki nižjega izobrazbenega standarda in 1 oddelek posebnega programa).

Kako ste se pripravili na novo šolsko leto? Kako so stekli prvi dnevi pouka in dejavnosti na šoli?

Priprave na novo šolsko leto so vedno zahtevne. V mesecu avgustu se načrtujejo aktivnosti, ki se bodo izvedle v prihajajočem šolskem letu in letos jih res ni malo. Že je bil tukaj prvi šolski dan, ko so učence v športni dvorani v Hrastniku in na Dolu pozdravili Pika Nogavička, župan in predstavniki občine, policist, učitelji in vodstvo. Prvi dnevi so vedno zelo glasni in razposajeni. Po šolskih hodnikih odmeva smeh otrok, učenci spoznavajo nove sošolce, učitelje, iščejo učilnice…. Izvedli smo že prve športne in tehnične dneve.

Imate v letošnjem šolskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s šolo (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

Na naši šoli zelo dobro sodelujemo z širšo lokalno skupnostjo. Vključujemo se v različne aktivnosti, ki se v naši občini izvajajo tekom šolskega leta. V letu 2023 beležimo 160 letnico šolstva v Hrastniku in v ta namen bomo pripravili prireditev in spremljajoče aktivnosti, povezane z obletnico.

Ste se v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

Letošnje leto smo se kot partner vključili v projekt LAS Tradicija skozi digitalne oči. Šola se je vključila tudi v dva projekta, ki jih izvaja ZRSŠ in sicer Dvig digitalne kompetentnosti in kot izbrana šola za izvajanje poskusnega projekta  Koncept prepoznavanja nadarjenih otrok, učencev, dijakov ter vzgojno- izobraževalnega dela z njim.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Podružnična šola Dol je nova šola in ima res dobre pogoje za delo. Bi si pa želeli v bodoče učilnico na prostem, da bi lahko pouk potekal tudi v naravi. Na matični šoli v Hrastniku  bi potrebovali nove prostore za šolsko knjižnico, saj so obstoječi premajhni in ne omogočajo izvedbo spremljajočih aktivnosti v knjižnici, ki pa bi se morale izvajati, če želimo dvigniti interes za branje in s tem tudi bralno kulturo pri mladih.

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

Na OŠ NH Rajka so zaposleni 104 strokovni in drugi delavci.

 

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako? Zakaj ja ali pa zakaj ne?

Tudi v našem zavodu se srečujemo s kadrovsko stisko. Na razpisana prosta mesta ni ustreznih kandidatov oz. jih sploh ni, zato je organizacija dela na šoli zelo zahtevna.

Savus

Foto: arhiv Savus