Od junija dalje Stanovanjsko podjetje Zagorje vodi Iztok Rabuzin. Podjetje bo poleg svoje osnovne dejavnosti od oktobra dalje od Občine Zagorje ob Savi prevzelo tudi naloge, ki so povezane z objavo razpisov za dodeljevanje stanovanj, oblikovanjem prednostnih list ter dodeljevanjem občinskih stanovanj.

Direktor Iztok Rabuzin je povedal, da bo nov razpis za oblikovanje prioritetne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj, ki so v lasti Občine Zagorje ob Savi, objavljen pred koncem letošnjega leta. Nova prioritetna lista za prihodnji dve leti bo oblikovana na začetku prihodnjega leta. Trenutno sicer praznih občinskih stanovanj ni, tisti, ki so jim stanovanja dodeljena oz. so na prioritetni listi, pa se lahko vselijo, ko se zaradi različnih razlogov, kot so selitev obstoječih najemnikov, smrt, odhod v dom starostnikov ipd., stanovanja izpraznijo. Občina Zagorje ob Savi trenutno razpolaga s 172 stanovanji, Spekter Trbovlje pa v zagorski občini daje v najem okoli 460 stanovanj.

Stanovanjsko podjetje Zagorje, ki želi tudi v prihodnje ostati občanom prijazna in dostopna institucija, je v prvi polovici letošnjega leta poslovalo stabilno in v skladu s poslovnim načrtom za leto 2022.

Savus

Foto: arhiv Stanovanjskega podjetja Zagorje