Ob začetku šolskega leta smo pripravili pregled, kaj je novega na zasavskih srednjih in osnovnih šolah ter vrtcih v novem šolskem letu. Danes je na vrsti Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake, odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala njihov ravnatelj Uroš Burgar. Jutri bomo objavili odgovore iz OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje ob Savi.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost?

Tako na matični šoli kot tudi na PŠ Mlinše smo opravili generalno čiščenje prostorov in čiščenje oken in žaluzij. Na matični šoli smo sanirali in popravili okenske police na starem delu šolske zgradbe, prepleskali nekatere učilnice in stopnišča, zamenjali del stropa šolske telovadnice in popravili žlebove in odvod meteorne vode ter posodobili optično omrežje. Na PŠ Mlinše smo na novo prepleskali okenske okvirje, nabavili novo opremo za šolske učilnice (klopi in mize), na šolskem vrtu pa posekali nekatera drevesa in grmičevje.

Vrednost je težko oceniti, zagotovo pa je večja kot 20.000 evrov. Vsega tega ne bi morali izvesti brez finančne podpore Občine Zagorje ob Savi, za kar smo ji res hvaležni.

Koliko učencev bo v tem šolskem letu obiskovalo vašo šolo (in podružnice) in v koliko oddelkih se šolajo?

V tem šolskem letu bo šolo obiskovalo 347 učencev na matični Ivana Kavčiča in 50 učencev na PŠ Mlinše.

 

 

Koliko od teh je prvošolcev?

Na matični je 26 prvošolcev, na podružnici 10.

 

 

Kako ste se pripravili na novo šolsko leto?

V novo šolsko leto smo vstopili dobro pripravljeni. Poudarek pri pripravah na novo šolsko leto je bil tokrat na samoizobraževanju zaposlenih ter na uvajanju novosti in inovativnih oblik poučevanja. Pripravljali smo se na uvedbo novih projektov z namenom obogatitve obveznega ter razširjenega programa. Številne aktivnosti bodo potekale na področju izboljšanja medvrstniških odnosov, izboljšanju bralne in računalniške pismenosti. V okviru razširjenega programa kot novost uvajamo uro poglabljanja in utrjevanja znanja za učence od 6. do 9. razreda med obveznim programom. Uspešni smo bili tudi na razpisu za pridobitev sredstev za izvajanje dodatnih ur športa za učence od 1. do 3. razreda.

Imate v letošnjem šolskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s šolo (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

Ves čas aktivno sodelujemo z lokalnimi društvi ter organizacijami. Že meseca oktobra bomo soorganizatorji dobrodelnega koncerta. Zbrana sredstva bodo namenjena družinam, ki so doživele poplave v času poletja. Prav tako bomo sodelovali pri prireditvi ob 10. obletnici MePZ Izpod Svete gore. Intenzivno se bomo pričeli pripravljati na 140. obletnico šolstva na Izlakah, ki jo bomo obeležili v letu 2024. Soorganizirali bomo tudi 13. gledališko srečanje podružničnih šol Slovenije, ki bo meseca aprila. Tu sodelovanje poteka z Društvom učiteljev podružničnih šol Slovenije in OŠ Toneta Okrogarja. Kar nekaj prireditev bomo izvedli tudi v sodelovanju s KS Izlake, KS Mlinše-Kolovrat, RK Zagorje, domom starejših občanov na Izlakah, ŠD Izlake, KD Izlake ter ostalimi društvi. Z veseljem pa se bomo udeležili tudi tistih prireditev, ki jih organizira Občina Zagorje ob Savi … Smo namreč šola, ki tesno sodeluje z lokalno skupnostjo.

Se boste v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

V letošnjem letu se bomo lotili kar precej mednarodnih, državnih in šolskih projektov. Vstopamo v še en nov projekt Digitralni učitelj. Kot večji vsebinski projekti so zagotovo tudi nadaljevanje vključitve v implementacijo rezultatov poskusa oziroma v nadaljevanje vsebin, ki so bile preverjene s poskusom Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli. Nadaljujemo z izvajanjem projektov Pomahajmo v Svet, Korak k Sončku, dvig bralne in računalniške pismenosti, Evropska vas, priprava 140 letnice šolstva na Izlakah … Nadaljujemo s projektoma kulturne in zdrave šole. Ponosno smo, da smo v letošnjem letu ponovno potrdili ta dva naziva.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Najbolj želena investicija, ki jo pričakujemo, je ureditev naše telovadnice na Izlakah, za kar si prizadeva tudi Občina Zagorje ob Savi. Potrebno bo poskrbeti za kletne prostore matične šole ter jih sanirati. Posodobili bomo učilnice in jih opremili z novejšo opremo, prav tako potrebujemo nove športne rekvizite. Zavedamo se tudi, da je potrebno na podružnični šoli Mlinše nujno sanirati sanitarije, ki jih v pritličju uporabljajo vrtčevski otroci. Želimo si urediti okolico obeh šol, nadgraditi učilnico na prostem ob podružnični šoli na Mlinšah ter nabaviti nekaj klimatskih naprav za učilnice matične šole. Načrtujemo ureditev posameznih kotičkov v šoli, kjer se zadržujejo naši učenci in jih narediti še bolj prijetne.

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

V našem zavodu je zaposlenih 54 delavcev.

 

 

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako? Zakaj ja ali pa zakaj ne?

Pri nas se trenutno ne spopadamo s kadrovsko krizo. V  letošnjem letu smo zaposlili nekaj novih sodelavcev in le želimo si lahko, da bi tako kvalitetno ekipo obdržali tudi v naslednjih letih.

 

BS

Foto: arhiv Savus