DPM Trbovlje sporoča, da so odprte prijave za letovanje v Savudriji za osnovnošolske otroke.

Do 14. junija je odprt tudi razpis za animatorje na poletnih počitniških dejavnostih v domačem kraju in za letovanje v Savudriji. Veseli bodo vseh, ki jih veseli delo z otroki, se zavedajo odgovornosti, so kreativni, samoiniciativni, strpni, sprejemajo drugačnost in jih veseli delo v skupini. Zaželena je pedagoška smer izobrazbe, vendar ni obvezujoča.

Savus

Foto: DPM Trbovlje