V Centru Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo se je januarja 2022 začelo projektno sodelovanje z Zavodom Risa, centrom za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje na projektu DIGI-SCENA.

Kratica DIGI-SCENA je okrajšava, ki pomeni Digitalna aktivacija za socialno vključenost in enakopravnost. Digitalne spremembe so spremembe vsakdanjika, s katerimi se postopoma povečuje digitalna izključenost ranljivih skupin. Obseg digitalnega prepada se je pokazal v času pandemije covida, ko je bila izvedba mnogih storitev, dejavnosti in aktivnosti možna le spletno. Pokazalo se je, da je ranljivim skupinam potrebno zagotoviti podporno tehnologijo za poenostavljeno in varno uporabo spleta.

V začetnih fazah projekta smo skupaj oblikovali celostno grafično podobo projekta in raziskovali potrebe uporabnikov na področju digitalne pismenosti. Aplikacija je prilagojena za uporabo ljudem z invalidnostjo – intelektualno oviro, pridobljeno poškodbo možganov ali drugimi kognitivnimi in sorodnimi invalidnostmi oziroma ovirami, ljudem z avtizmom, težavami v duševnem zdravju, starejšim ter posameznikom, ki želijo pregledno in poenostavljeno uporabniško izkušnjo medmrežja v slovenskem jeziku.

Osebe s pridobljeno možgansko poškodbo se srečujejo z izzivi uporabe spleta zaradi pomanjkanja razumljivih navodil, premajhnih črk, nezaupanja v varnost spleta in fizičnih omejitev. Kljub temu večina uporablja splet in je izrazila mnenje, da je splet uporaben. Za ohranjanje stikov uporabljajo elektronsko pošto in socialna omrežja. Splet uporabljajo tudi za spremljanje novic, poljudno-znanstvenih vsebin, ohranjanje stikov in pridobivanje novih znanj. Informacije, ki so jih podali uporabniki v začetnih fazah projekta so bile upoštevane pri razvoju aplikacije DIGI-SCENA.

Cilj projekta je zmanjšati digitalno izključenost ranljivih skupin, zmanjšati socialno izolacijo in omogočiti podporo in svetovanje uporabnikom aplikacije preko spleta. Brezplačna uporaba aplikacije bo izboljšala možnosti digitalnega povezovanja in kompetenc. Omogočala bo tudi svetovanje in nujen klic, ki bo uporabnikom aplikacije nudil pogovor in svetovanje glede uporabe aplikacije. Aplikacija bo aktivna ob vnaprej dogovorjenih urah, prisoten bo moderator.

Glede na časovnico projekta smo izvedli tudi usposabljanja uporabnikov, vezanih na uporabo nove storitve ter na področju informacijske družbe. Zavod Risa je z usposabljanji tudi zasavsko regijo.

Pika Škerlj

Foto: Zavod Risa