Na tiskovni konferenci v četrtek, 21. aprila, so predstavili začetek gradbenih del za novo gospodarsko cono OIC Steklarna – TKI Hrastnik. Naložbo in posledično naložbe Steklarne in TKI Hrastnik v industrijski coni so predstavili župan občine Hrastnik Marko Funkl, direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas, direktor TKI Hrastnik Branko Majes in direktorica AGM Nemec Maja Gerčer Špitalar. Celotne naložbe v novi coni bodo vredne okrog 80 milijonov evrov.

4,5 milijona za ureditev cone

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost celotne naložbe znaša 4,5 milijona evrov, EU in ES bosta prispevali 3,3 milijona, ostalo pa Občina Hrastnik iz proračuna.

Z odstranitvijo dotrajanih večstanovanjskih objektov in komunalno ureditvijo območja bodo funkcionalno zaokrožili območje gospodarske cone v južnem delu hrastniške doline, ki je s prostorskim načrtom namenjena razvoju gospodarstva. Z naložbo bodo zagotovili dodatnih 1,9 ha uporabnih površin, namenjenih gospodarstvu, izboljšali bodo pogoje za delovanje podjetij in povečali število delovnih mest.

Župan občine Hrastnik Marko Funkl: »Pridobili smo 3,3 milijona evrov za že omenjeni projekt, ki je sicer vreden 4,5 milijona evrov. Pomembno je, da bo hkrati z urejanjem cone urejena še cestna povezava mimo obrtne cone, naložba je vredna 1,6 milijonov evrov. Kompleksnost samega projekta nakazuje tudi investicija v plinovodno omrežje Trojane – Hrastnik v dolžini 5,8 km. Če k temu prištejemo še investiciji obeh podjetij v kasnejšo izgradnjo objektov na novih površinah, si upam trditi, da gre za zgodbo o uspehu in največjo investicijo na področju gospodarstva v Hrastniku v zadnjih 20 letih in eno največjih tudi na območju Zasavja.«

Župan Funkl je povedal še, da je bil dodaten strošek Občine Hrastnik v preteklih letih poleg priprave obsežne dokumentacije tudi zahtevna preselitev 62 gospodinjstev in več kot 130 oseb, ki so na tem območju prebivale.

50 do 60 milijonov za pametno steklarno

Strateški načrti za razvoj Steklarne Hrastnik so v polnem zamahu. Generalni direktor Steklarne Peter Čas: »Steklarna Hrastnik bo na tej lokacili širila proizvodni program embalažnega stekla. V teku je izdelava idejnih projektov ter zasnove nove proizvodne enote za proizvodnjo premium programa embalažnega stekla, z večjim poudarkom na programu parfumerije.« Kot je povedal Čas bodo dodatno zaposlili 100 ljudi, naložba v novo pametno steklarno pa bo vredna 50 do 60 milijonov evrov.

Okrog 8,5 milijona za naložbe TKI

TKI Hrastnik je družba z več kot 150 letno tradicijo, osnovne dejavnosti so proizvodnja različnih fosfatov, kloralkalna elektroliza ter proizvodnja detergentov in čistil. Ker na obstoječi lokaciji ni več možnosti širitve in razvoja novih dejavnosti, bodo v bodoči OIC zgradili dva proizvodna obrata in upravno zgradbo, ki jo morajo preseliti iz sedanje lokacije zaradi gradnje glavne ceste Hrastnik – Zidani Most.

Izvršni direktor TKI Hrastnik Branko Majes: »Lahko se širimo le še na desni strani potoka. Najprej moramo zgraditi upravno zgradbo, ki jo bomo morali izseliti ob gradnji križišča in mostu čez Savo. Urediti moramo prostore za reševalno enoto Klor, ki je državnega pomena. Nadgradili bomo proizvodno halo, kjer proizvajamo kalcijeve triplifostate in tam uredili proizvodnjo krmnih dodadkov. V tretji objekt pa bomo preselili proizvodnjo za pralne praške in s tem omogočili širitev proizvodnje fosforjeve kisline.« Vrednost njihovih naložb je po besedah Majesa težko oceniti predvsem zaradi spreminjanjočih cen opreme. Pred štirimi leti so bile njihove naložbe ocenjene na 8,5 milijona evrov.

Dela so stekla

Direktorica AGM Nemec Maja Gerčer Špitaltar je povedala, da je uvedba v delo mimo, sedaj potekajo pripravljalna dela, povezana z elektro omrežjem. Konec maja bodo pričeli z rušitvami manjših objektov, ki so bolj oddaljeni od ceste, potem pridejo na vrsto večji objekti.

1,6 milijona za novo cesto

Istočasno z gradnjo obrtno industrijske cone bo po zagotovilih DRSI potekala gradnja oziroma rekonstrukcija ceste Hrastnik – most čez Savo. Ocenjena vrednost gradnje znaša 1,6 milijona evrov, predviden delež občine je 242.000 evrov.

7 milijonov za nov plinovod

Glede na povečane potrebe zemeljskega plina obeh podjetij je družba Plinovodi pričela z naložbo v plinovodno omrežje do Trojan do Hrastnika. »V teku so aktivnosti projektiranja, urejanja stvarno pravnih pravic in pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo novega vzporednega prenosnega plinovoda od Trbovelj do Hrastnika v dolžini 5,8 km, ki predstavlja del načrtovanega prenosnega plinovoda od Trojan do Hrastnika,« je pojasnil Primož Hrastovšek iz družbe Plinovodi. Začetek gradnje je načrtovan v letu 2023, zaključek pa v letu 2024. Ocenjena vrednost naložbe je 7 milijonov evrov. Nov prenosni plinovod bo v prihodnosti omogočal oskrbo uporabnikov tudi z obnovljivimi plini, kot sta sintetični metan in biometan, prav tako bo omogočal oskrbo s plinom, ki bo vseboval zeleni vodik.

MP

Foto: arhiv Občine Hrastnik