Skrajni čas je, da Slovenijo očistimo tako smeti, kot škodljivih odpadkovnih družb. Težave z odpadno embalažo trajajo že vsaj 15 let, v zadnjih letih je večkrat gorela v začasnih skladiščih.

Tri leta so se pod različnimi vladami usklajevale potrebne spremembe Zakona o varstvu okolja. Zdaj je končno usklajen in pripravljen na sprejem še v parlamentu. Tik pred zdajci pa se je pojavil predlog novega zakona, ki ga je vložil Zmago Jelinčič in stranka SNS. Nevladne organizacije menijo, da gre za očiten poskus zavlačevanja in preprečitve sprejema reforme ravnanja z odpadki, ki jo prinaša prenovljeni ZVO-2.

Zadnji dan novembra bo na odboru za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora potekala druga obravnava Jelinčičevega predloga Zakona o ravnanju z odpadki (ZRO). Ker je bil ta vložen v zakonodajni postopek kasneje, dokler ni parlamentarne odločitve o Zakonu o ravnanju z odpadki, ZVO-2 ne more nadaljevati svoje poti do sprejema. Odločitev odbora bo zato ključna, okoljske nevladne organizacije pa ga pozivajo, da ZRO izključi iz nadaljnje parlamentarne obravnave in da čim prej obravnava ZVO-2.

Zaradi sporne vsebine ZRO in očitnih parcialnih interesov majhnega dela industrije so se okoljske NVO od predloga že distancirale. Ne le, da ne zadošča za reševanje stanja na terenu, niti ne prenaša vseh rešitev, ki jih od nas zahteva evropska zakonodaja (Krovna direktiva o odpadkih); naloga, s katero že zamujamo.

ZVO-2 po drugi strani prinaša celovito reformo proizvajalčeve razširjene odgovornosti, ki bo naše sisteme (skupne načrte, organizacije, DROE) modernizirala. Omogočila bo zmanjšanje škode v okolju, preprečila nadaljnje kopičenje odpadkov, za proizvajalce uvedla bolj pravičen način obračunavanja stroškov, celokupno pa znižala stroške za našo družbo.

Zato ne čudi, da ima predlog reforme navkljub dolgim procesnim in političnim težavam široko vsebinsko podporo. Tako pri okoljskih NVO, občinah kot pri komunalah in večini gospodarstva. Izstopajo le posamezne družbe, ki javno priznavajo, da z ohranjanjem statusa quo ščitijo lasten interes. Da država ne ostane njihovi talec, mora biti sprejeta reforma iz ZVO-2 in ne nezadostni ZRO.

Jaka Kranjc (Ekologi brez meja) pravi: »Reforma v ZVO-2 je nujen korak na naši poti k bolj smotrnemu ravnanju z odpadki in viri, kjer nas čaka še veliko izzivov, časa je pa vedno manj. Neprestane poskuse sabotaže reforme (v vseh dosedanjih oblikah) zato v celoti zavračamo. Dejstvo je, da redkim nasprotnikom ne ustreza nobena ureditev, ki bi bila skladna z evropsko zakonodajo.«

Uroš Macerl (Eko krog): »V Eko krogu podpiramo rešitve, ki jih glede odpadne embalaže prinaša ZVO-2. Jelinčičev predlog zakona je umazana igra zavlačevanja in onemogočanja nujno potrebnih sprememb. Odbor zato pozivamo, naj ga zavrne.«

Savus

Foto: arhiv Savus